Gwarancja

TOPDON gwarantuje swoim klientom, że nasz produkt będzie wolny od wszelkich wad materiałowych i produkcyjnych przez okres jednego (1) roku od daty zakupu, z zastrzeżeniem następujących warunków:

Wyłączna odpowiedzialność TOPDON z tytułu gwarancji ogranicza się do naprawy lub, według opcji TOPDON, wymiany urządzenia bez opłaty wraz z dowodem zakupu. W tym celu można wykorzystać dowód sprzedaży.

Niniejsza gwarancja nie ma zastosowania do szkód spowodowanych niewłaściwym użytkowaniem, wypadkiem, powodzią, wyładowaniem atmosferycznym lub w przypadku zmiany lub naprawy produktu przez osobę inną niż Centrum serwisowe producenta.

TOPDON nie ponosi odpowiedzialności za przypadkowe lub wynikowe szkody powstałe w wyniku użytkowania, niewłaściwego użytkowania lub montażu skanera. Niektóre regiony nie zezwalają na ograniczenia czasu trwania dorozumianej gwarancji, więc powyższe ograniczenia mogą nie mieć zastosowania.

Wszystkie informacje w tym artykule oparte są na najnowszych informacjach dostępnych w tym momencie i nie można zagwarantować ich dokładności ani kompletności. TOPDON zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w dowolnym momencie bez uprzedzenia.

Procedury serwisowe

Jeśli masz jakieś pytania, skontaktuj się z lokalnym sklepem, dystrybutorem lub odwiedź naszą stronę internetową www.topdon.pl.

Jeśli konieczne będzie zwrócenie urządzenia do naprawy, skontaktuj się z lokalnym dystrybutorem, aby uzyskać więcej informacji.