Lista DTC (Diagnostyczne kody usterek)

Lista standardowych kodów DTC wykorzystywanych przez producentów pojazdów do identyfikowania problemów. Są to ogólne kody, które mogą nie mieć zastosowania do wszystkich pojazdów. Zalecamy, aby przed podjęciem działań potwierdzić, że dotyczą one Twojego pojazdu. Ta lista DTC służy wyłącznie celom informacyjnym i nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek działania, które możesz podjąć przy użyciu tych informacji.

Naciśnij „ctrl + f” na klawiaturze i wyszukaj kod.

P-Kody

P0010 A camshaft position actuator circuit (bank 1)

P0011 A camshaft position – timing over advanced or system performance (Bank 1)

P0012 A camshaft position – timing over retarded (Bank 1)

P0013 B camshaft position – actuator circuit (Bank 1)

P0014 B camshaft position – timing over advanced or system performance (Bank 1)

P0015 B camshaft position – timing over retarded (Bank 1)

P0016 – Crankshaft Position Camshaft Position Correlation Bank 1 Sensor A

P0020 A camshaft position actuator circuit (Bank 2)

P0021 A camshaft postion – timing over-advanced or system performance (Bank 2)

P0022 A camshaft position – timing over retarded (Bank 2)

P0023 B camshaft position – actuator circuit (Bank 2)

P0024 B camshaft position – timing over advanced or system performance (Bank 2)

P0025 B camshaft position – timing over retaded (Bank 2)

P0030 H02S heater control circuit (Bank 1 sensor 1)

P0031 H02S heater control circuit low (Bank 1 sensor 1)

P0032 H02S heater control circuit high (Bank 1 sensor 1)

P0033 Turbo charger bypass valve control circuit

P0034 Turbo charger bypass valve control circuit low

P0035 Turbo charger bypass valve control circuit high

P0036 H02S heater control circuit (Bank 1 sensor 2)

P0037 H02S heater control circuit low (Bank 1 sensor 2)

P0038 H02S heater control circuit high (Bank 1 sensor 2)

P0042 H02S heater control circuit (Bank 1 sensor 3)

P0043 H02S heater control circuit Low (Bank 1 sensor 3)

P0044 H02S heater control circuit High (Bank 1 sensor 3)

P0050 H02S heater control circuit (Bank 2 sensor 1)

P0051 H02S heater control circuit Low (Bank 2 sensor 1)

P0052 H02S heater control circuit High (Bank 2 sensor 1)

P0056 H02S heater control circuit (Bank 2 sensor 2)

P0057 H02S heater control circuit Low (Bank 2 sensor 2)

P0058 H02S heater control circuit High (Bank 2 sensor 2)

P0062 H02S heater control circuit (Bank 2 sensor 3)

P0063 H02S heater control circuit Low (Bank 2 sensor 3)

P0064 H02S heater control circuit High (Bank 2 sensor 3)

P0065 Air assisted injector control range / performance

P0066 Air assisted injector control circuit or circuit low

P0067 Air assisted injector control circuit high

P0070 Ambient air temperature sensor circuit

P0071 Ambient air temperature sensor range/performance

P0072 Ambient air temperature sensor circuit low input

P0073 Ambient air temperature sensor circuit high input

P0074 Ambient air temperature sensor circuit intermittent

P0075 Intake valve control solenoid circuit (Bank 1)

P0076 Intake valve control solenoid circuit low (Bank 1)

P0077 Intake valve control solenoid circuit high (Bank 1)

P0078 Exhaust valve control solenoid circuit (Bank 1)

P0079 Exhaust valve control solenoid circuit low (Bank 1)

P0080 Exhaust valve control solenoid circuit high (Bank 1)

P0081 Intake valve control solenoid circuit (Bank 2)

P0082 Intake valve control solenoid circuit low (Bank 2)

P0083 Intake valve control solenoid circuit high (Bank 2)

P0084 Exhaust valve control solenoid circuit (Bank 2)

P0085 Exhaust valve control solenoid circuit low (Bank 2)

P0086 Exhaust valve control solenoid circuit high (Bank 2)

P0030 – Heated Oxygen Sensor (H02S) Heater Control Circuit Bank 1 Sensor 1

P0031 – Heated Oxygen Sensor (HO2S) Heater Circuit Low Voltage Bank 1 Sensor 1

P0032 – Heated Oxygen Sensor (HO2S) Heater Circuit High Voltage Bank 1 Sensor 1

P0036 – Heated Oxygen Sensor (HO2S) Heater Control Circuit Bank 1 Sensor 2

P0037 – Heated Oxygen Sensor (HO2S) Heater Circuit Low Voltage Bank 1 Sensor 2

P0038 – Heated Oxygen Sensor (HO2S) Heater Circuit High Voltage Bank 1 Sensor 2

P0056 – Heated Oxygen Sensor (HO2S) Heater Circuit Bank 2 Sensor 2

P0057 – Heated Oxygen Sensor (HO2S) Heater Circuit Low Voltage Bank 2 Sensor 2

P0058 – Heated Oxygen Sensor (HO2S) Heater Circuit High Voltage Bank 2 Sensor 2

P0068 – Throttle Body Airflow Performance (PCM)

P0100 – MAF Sensor Circuit Insufficient Activity

P0101 – Mass Air Flow (MAF) Sensor Performance

P0102 – Mass Air Flow (MAF) Sensor Circuit Low Frequency

P0103 – Mass Air Flow (MAF) Sensor Circuit High Frequency

P0104 – Mass Air Flow Circuit Intermittent

P0105 – MAP Sensor Circuit Insufficient Activity

P0106 – Manifold Absolute Pressure (MAP) System Performance

P0107 – Manifold Absolute Pressure (MAP) Sensor Circuit Low Voltage

P0108 – Manifold Absolute Pressure (MAP) Sensor Circuit High Voltage

P0109 – Manifold Absolute Pressure Circuit Intermittent

P0110 – Intake Air Temperature (IAT) Sensor Circuit

P0111 – Intake Air Temperature (IAT) Sensor Performance

P0112 – Intake Air Temperature (IAT) Sensor Circuit Low Voltage

P0113 – Intake Air Temperature (IAT) Sensor Circuit High Voltage

P0114 – Intake Air Temperature Circuit Intermittent

P0115 – Engine Coolant Temperature (ECT) Sensor Circuit

P0116 – Engine Coolant Temperature (ECT) Sensor Performance

P0117 – Engine Coolant Temperature (ECT) Sensor Circuit Low Voltage

P0118 – Engine Coolant Temperature (ECT) Sensor Circuit High Voltage

P0119 – Engine Coolant Temperature Circuit Intermittent

P0120 – TP System Performance

P0121 – TP Sensor Circuit Insufficient Activity

P0122 – Throttle Position (TP) Sensor Circuit Low Voltage

P0123 – Throttle Position (TP) Sensor Circuit High Voltage

P0124 – Throttle Position Sensor 1 Circuit Intermittent

P0125 – Engine Coolant Temperature (ECT) Insufficient for Closed Loop Fuel Control

P0126 – Insufficient ECT for Stable Operation

P0128 – Coolant Thermostat Below Thermostat Regulating Temperature

P0130 – Heated Oxygen Sensor (HO2S) Circuit Closed Loop (CL) Performance Bank 1 Sensor 1

P0131 – Heated Oxygen Sensor (HO2S) Circuit Low Voltage Bank 1 Sensor 1

P0132 – Heated Oxygen Sensor (HO2S) Circuit High Voltage Bank 1 Sensor 1

P0133 – Heated Oxygen Sensor (HO2S) Slow Response Bank 1 Sensor 1

P0134 – Heated Oxygen Sensor (HO2S) Circuit Insufficient Activity Bank 1 Sensor 1

P0135 – Heated Oxygen Sensor (HO2S) Heater Performance Bank 1 Sensor 1

P0136 – Heated Oxygen Sensor (HO2S) Circuit Bank 1 Sensor 2

P0137 – Heated Oxygen Sensor (HO2S) Circuit Low Voltage Bank 1 Sensor 2

P0138 – Heated Oxygen Sensor (HO2S) Circuit High Voltage Bank 1 Sensor 2

P0139 – Heated Oxygen Sensor (HO2S) Slow Response Bank 1 Sensor 2

P0140 – Heated Oxygen Sensor (HO2S) Circuit Insufficient Activity Bank 1 Sensor 2

P0141 – Heated Oxygen Sensor (HO2S) Heater Performance Bank 1 Sensor 2

P0142 – Heated Oxygen Sensor (HO2S) Circuit Bank 1 Sensor 3

P0143 – Heated Oxygen Sensor (HO2S) Circuit Low Voltage Bank 1 Sensor 3

P0144 – Heated Oxygen Sensor (HO2S) Circuit High Voltage Bank 1 Sensor 3

P0145 – Heated Oxygen Sensor (HO2S) Circuit Bank 1 Sensor 2 Slow Response

P0146 – Heated Oxygen Sensor (HO2S) Circuit Insufficient Activity Bank 1 Sensor 3

P0147 – Heated Oxygen Sensor (HO2S) Heater Performance Bank 1 Sensor 3

P0150 – Heated Oxygen Sensor (HO2S) Circuit Closed Loop (CL) Performance Bank 2 Sensor 1

P0151 – Heated Oxygen Sensor (HO2S) Circuit Low Voltage Bank 2 Sensor 1

P0152 – Heated Oxygen Sensor (HO2S) Circuit High Voltage Bank 2 Sensor 1

P0153 – Heated Oxygen Sensor (HO2S) Slow Response Bank 2 Sensor 1

P0154 – Heated Oxygen Sensor (HO2S) Circuit Insufficient Activity Bank 2 Sensor 1

P0155 – Heated Oxygen Sensor (HO2S) Heater Performance Bank 2 Sensor 1

P0156 – Heated Oxygen Sensor (HO2S) Circuit Bank 2 Sensor 2

P0157 – Heated Oxygen Sensor (HO2S) Circuit Low Voltage Bank 2 Sensor 2

P0158 – Heated Oxygen Sensor (HO2S) Circuit High Voltage Bank 2 Sensor 2

P0159 – Heated Oxygen Sensor (HO2S) Slow Response Bank 2 Sensor 2

P0160 – Heated Oxygen Sensor (HO2S) Circuit Insufficient Activity Bank 2 Sensor 2

P0161 – Heated Oxygen Sensor (HO2S) Heater Performance Bank 2 Sensor 2

P0162 – Heated Oxygen Sensor (HO2S) Circuit Bank 2 Sensor 3

P0163 – Heated Oxygen Sensor (HO2S) Circuit Bank 2 Sensor 3 Low Voltage

P0164 – Heated Oxygen Sensor (HO2S) Circuit Bank 2 Sensor 3 High Voltage

P0165 – Heated Oxygen Sensor (HO2S) Circuit Bank 2 Sensor 3 Slow Response

P0166 – Heated Oxygen Sensor (HO2S) Circuit Bank 2 Sensor 3 No Activity Detected

P0167 – Heated Oxygen Sensor (HO2S) Heater Circuit Bank 2 Sensor 3

P0169 – Fuel Composition Sensor

P0170 – Fuel Trim Bank 1

P0171 – Fuel Trim System Lean Bank 1

P0172 – Fuel Trim System Rich Bank 1

P0173 – Fuel Trim Bank 2

P0174 – Fuel Trim System Lean Bank 2

P0175 – Fuel Trim System Rich Bank 2

P0176 – Fuel Composition Sensor Circuit

P0177 – Fuel Composition Sensor Circuit Performance

P0178 – Fuel Composition Sensor Circuit Low Voltage

P0179 – Fuel Composition Sensor Circuit High Voltage

P0180 – Fuel Temperature Sensor 1 Circuit

P0181 – Fuel Temp. Sensor 1 Circuit Performance

P0182 – Fuel Temperature Sensor Circuit Low Voltage

P0183 – Fuel Temperature Sensor Circuit High Voltage

P0184 – Fuel Temperature Sensor 1 Circuit Intermittent

P0185 – Fuel Temperature Sensor 2 Circuit

P0186 – Fuel Temp. Sensor 2 Circuit Performance

P0187 – Fuel Temperature Sensor 2 Circuit Low Voltage

P0188 – Fuel Temperature Sensor 2 Circuit High Voltage

P0189 – Fuel Temperature Sensor 2 Circuit Intermittent

P0190 – Fuel Rail Pressure Sensor Circuit

P0191 – Fuel Rail Pressure Sensor Circuit Performance

P0192 – Fuel Rail Pressure Sensor Circuit Low Voltage

P0193 – Fuel Rail Pressure Sensor Circuit High Voltage

P0194 – Fuel Rail Pressure Sensor Circuit Intermittent

P0195 – Engine Oil Temperature Sensor

P0196 – Engine Oil Temperature Sensor Performance

P0197 – Engine Oil Temperature Sensor Low Voltage

P0198 – Engine Oil Temperature Sensor High Voltage

P0199 – Engine Oil Temperature Sensor Intermittent

P0200 – Injector Control Circuit

P0201 – Injector 1 Control Circuit

P0202 – Injector 2 Control Circuit

P0203 – Injector 3 Control Circuit

P0204 – Injector 4 Control Circuit

P0205 – Injector 5 Control Circuit

P0206 – Injector 6 Control Circuit

P0207 – Injector 7 Control Circuit

P0208 – Injector 8 Control Circuit

P0209 – Injector 9 Control Circuit

P0210 – Injector 10 Control Circuit

P0211 – Injector 11 Control Circuit

P0212 – Injector 12 Control Circuit

P0213 – Cold Start Injector 1

P0214 – Cold Start Injector 2

P0215 – Engine Shutoff Control Circuit

P0216 – Injection Timing Control Circuit

P0217 – Engine Overtemp Condition

P0218 – Transmission Fluid Overtemperature

P0219 – Engine Overspeed Condition

P0220 – APP Sensor 2 Circuit

P0221 – APP (Throttle Position) Sensor 2 Circuit Performance

P0222 – APP (Throttle Position) Sensor 2 Circuit Low Voltage

P0223 – APP (Throttle Position) Sensor 2 Circuit High Voltage

P0224 – Throttle Position Sensor 2 Intermittent

P0225 – APP Sensor 3 Circuit

P0226 – APP Sensor 3 Circuit Performance

P0227 – APP Sensor 3 Circuit Low Voltage

P0228 – APP Sensor 3 Circuit High Voltage

P0229 – Throttle Position Sensor 3 Intermittent

P0230 – Fuel Pump Relay Control Circuit

P0231 – Fuel Pump Feedback Circuit Low Voltage

P0232 – Fuel Pump Feedback Circuit High Voltage

P0233 – Fuel Pump Secondary Circuit Intermittent

P0234 – Turbocharger Engine Overboost Condition

P0235 – Turbocharger Boost Sensor 1 Circuit

P0236 – Turbocharger Boost System

P0237 – Turbocharger Boost Sensor Circuit Low Voltage

P0238 – Turbocharger Boost Sensor Circuit High Voltage

P0239 – Turbocharger Boost Sensor 2 Circuit

P0240 – Turbocharger Boost Sensor 2 Performance

P0241 – Turbocharger Boost Sensor 2 Circuit Low Voltage

P0242 – Turbocharger Boost Sensor 2 Circuit High Voltage

P0243 – Turbocharger Wastegate Solenoid 1

P0244 – Turbocharger Wastegate Solenoid 1 Performance

P0245 – Turbocharger Wastegate Solenoid 1 Low Voltage

P0246 – Turbocharger Wastegate Solenoid 1 High Voltage

P0247 – Turbocharger Wastegate Solenoid 2

P0248 – Turbocharger Wastegate Solenoid 2 Performance

P0249 – Turbocharger Wastegate Solenoid 2 Low Voltage

P0250 – Turbocharger Wastegate Solenoid 2 High Voltage

P0251 – Injection Pump Fuel Metering Control “A” Malfunction (Cam/Rotor/Injector)

P0252 – Injection Pump Fuel Metering Control “A” Range/Performance (Cam/Rotor/Injector)

P0253 – Injection Pump Fuel Metering Control “A” Low (Cam/Rotor/Injector)

P0254 – Injection Pump Fuel Metering Control “A” High (Cam/Rotor/Injector)

P0255 – Injection Pump Fuel Metering Control “A” Intermittent (Cam/Rotor/Injector)

P0256 – Injection Pump Fuel Metering Control “B” Malfunction (Cam/Rotor/Injector)

P0257 – Injection Pump Fuel Metering Control “B” Range/Performance (Cam/Rotor/Injector)

P0258 – Injection Pump Fuel Metering Control “B” Low (Cam/Rotor/Injector)

P0259 – Injection Pump Fuel Metering Control “B” High (Cam/Rotor/Injector)

P0260 – Injection Pump Fuel Metering Control “B” Intermittent (Cam/Rotor/Injector)

P0261 – Cylinder 1 Injector Circuit Low

P0262 – Cylinder 1 Injector Circuit High

P0263 – Cylinder 1 Contribution/Balance Fault

P0264 – Cylinder 2 Injector Circuit Low

P0265 – Cylinder 2 Injector Circuit High

P0266 – Cylinder 2 Contribution/Balance Fault

P0267 – Cylinder 3 Injector Circuit Low

P0268 – Cylinder 3 Injector Circuit High

P0269 – Cylinder 3 Contribution/Balance Fault

P0270 – Cylinder 4 Injector Circuit Low

P0271 – Cylinder 4 Injector Circuit High

P0272 – Cylinder 4 Contribution/Balance Fault

P0273 – Cylinder 5 Injector Circuit Low

P0274 – Cylinder 5 Injector Circuit High

P0275 – Cylinder 5 Contribution/Balance Fault

P0276 – Cylinder 6 Injector Circuit Low

P0277 – Cylinder 6 Injector Circuit High

P0278 – Cylinder 6 Contribution/Balance Fault

P0279 – Cylinder 7 Injector Circuit Low

P0280 – Cylinder 7 Injector Circuit High

P0281 – Cylinder 7 Contribution/Balance Fault

P0282 – Cylinder 8 Injector Circuit Low

P0283 – Cylinder 8 Injector Circuit High

P0284 – Cylinder 8 Contribution/Balance Fault

P0285 – Cylinder 9 Injector Circuit Low

P0286 – Cylinder 9 Injector Circuit High

P0287 – Cylinder 9 Contribution/Balance Fault

P0288 – Cylinder 10 Injector Circuit Low

P0289 – Cylinder 10 Injector Circuit High

P0290 – Cylinder 10 Contribution/Balance Fault

P0291 – Cylinder 11 Injector Circuit Low

P0292 – Cylinder 11 Injector Circuit High

P0293 – Cylinder 11 Contribution/Balance Fault

P0294 – Cylinder 12 Injector Circuit Low

P0295 – Cylinder 12 Injector Circuit High

P0296 – Cylinder 12 Contribution/Range Fault

P0300 – Engine Misfire Detected

P0301 – Cylinder 1 Misfire Detected

P0302 – Cylinder 2 Misfire Detected

P0303 – Cylinder 3 Misfire Detected

P0304 – Cylinder 4 Misfire Detected

P0305 – Cylinder 5 Misfire Detected

P0306 – Cylinder 6 Misfire Detected

P0307 – Cylinder 7 Misfire Detected

P0308 – Cylinder 8 Misfire Detected

P0309 – Cylinder 9 Misfire Detected

P0310 – Cylinder 10 Misfire Detected

P0311 – Cylinder 11 Misfire Detected

P0312 – Cylinder 12 Misfire Detected

P0313 – Misfire Detected With Low Fuel Level

P0315 – Crankshaft position (CKP) system variation values are not stored in the PCM memory

P0318 – Rough Road Sensor Circuit

P0320 – Ignition/Distributor Engine Speed Input Circuit Malfunction

P0321 – Ignition/Distributor Engine Speed Input Circuit Range/Performance

P0322 – IC Module 4X Reference Circuit No Frequency

P0323 – Ignition/Distributor Engine Speed Input Circuit Intermittent

P0324 – Knock Sensor (KS) Module Performance

P0325 – PCM Knock Sensor Circuit

P0326 – Knock Sensor Circuit Excessive Spark Retard

P0327 – Knock Sensor Circuit Low Voltage

P0328 – Knock Sensor 1 Circuit High Input (Bank 1 or Single Sensor)

P0329 – Knock Sensor 1 Circuit Intermittent (Bank 1 or Single Sensor)

P0330 – Knock Sensor (KS) Circuit Bank 2

P0331 – Knock Sensor 2 Circuit Range/Performance (Bank 2)

P0332 – Knock Sensor 2 Circuit Low Input (Bank 2)

P0333 – Knock Sensor 2 Circuit High Input (Bank 2)

P0334 – Knock Sensor 2 Circuit Intermittent (Bank 2)

P0335 – CKP Sensor A Circuit Performance

P0336 – Crankshaft Position (CKP) Sensor A Performance

P0337 – Crankshaft Position (CKP) Sensor Circuit Low Duty Cycle

P0338 – Crankshaft Position (CKP) Sensor Circuit High Duty Cycle

P0339 – Crankshaft Position (CKP) Sensor Circuit Intermittent

P0340 – Camshaft Position (CMP) Sensor Circuit

P0341 – Camshaft Position (CMP) Sensor Performance

P0342 – Camshaft Position Sensor Circuit Low Input

P0343 – Camshaft Position Sensor Circuit High Input

P0344 – Camshaft Position Sensor Circuit Intermittent

P0350 – Ignition Coil Primary/Secondary Circuit Malfunction

P0351 – Ignition Coil 1 Control Circuit

P0352 – Ignition Coil 2 Control Circuit

P0353 – Ignition Coil 3 Control Circuit

P0354 – Ignition Coil 4 Control Circuit

P0355 – Ignition Coil 5 Control Circuit

P0356 – Ignition Coil 6 Control Circuit

P0357 – Ignition Coil 7 Control Circuit

P0358 – Ignition Coil 8 Control Circuit

P0359 – Ignition Coil I Primary/Secondary Circuit Malfunction

P0360 – Ignition Coil J Primary/Secondary Circuit Malfunction

P0361 – Ignition Coil K Primary/Secondary Circuit Malfunction

P0362 – Ignition Coil L Primary/Secondary Circuit Malfunction

P0370 – Timing Reference High Resolution Signal A Malfunction

P0371 – IC 24X Reference Circuit Too Many Pulses

P0372 – IC 24X Reference Circuit Missing Pulses

P0373 – Timing Reference High Resolution Signal A Intermittent/Erratic Pulses

P0374 – Timing Reference High Resolution Signal A No Pulses

P0375 – Timing Reference High Resolution Signal B Malfunction

P0376 – Timing Reference High Resolution Signal B Too Many Pulses

P0377 – Timing Reference High Resolution Signal B Too Few Pulses

P0378 – Timing Reference High Resolution Signal B Intermittent/Erratic Pulses

P0379 – Timing Reference High Resolution Signal B No Pulses

P0380 – Glow Plug/Heater Circuit “A” Malfunction

P0381 – Glow Plug/Heater Indicator Circuit Malfunction

P0382 – Exhaust Gas Recirculation Flow Malfunction

P0385 – Crankshaft Position (CKP) Sensor B Circuit

P0386 – Crankshaft Position (CKP) Sensor B Performance

P0387 – Crankshaft Position Sensor B Circuit Low Input

P0388 – Crankshaft Position Sensor B Circuit High Input

P0389 – Crankshaft Position Sensor B Circuit Intermittent

P0400 – Exhaust Gas Recirculation Flow Malfunction

P0401 – Exhaust Gas Recirculation (EGR) Flow Insufficient

P0402 – Exhaust Gas Recirculation Flow Excessive Detected

P0403 – Exhaust Gas Recirculation (EGR) Solenoid Control Circuit

P0404 – Exhaust Gas Recirculation (EGR) Open Position Performance

P0405 – Exhaust Gas Recirculation (EGR) Position Sensor Circuit Low Voltage

P0406 – Exhaust Gas Recirculation Sensor A Circuit High

P0407 – Exhaust Gas Recirculation Sensor B Circuit Low

P0408 – Exhaust Gas Recirculation Sensor B Circuit High

P0410 – Secondary Air Injection (AIR) System

P0411 – Secondary Air Injection (AIR) System

P0412 – Secondary Air Injection (AIR) Solenoid Relay Control Circuit Bank 1

P0413 – Secondary Air Injection System Switching Valve A Circuit Open

P0414 – Secondary Air Injection System Switching Valve A Circuit Shorted

P0415 – Secondary Air Injection System Switching Valve B Circuit Malfunction

P0416 – Secondary Air Injection System Switching Valve B Circuit Open

P0417 – Secondary Air Injection System Switching Valve B Circuit Shorted

P0418 – Secondary Air Injection (AIR) Pump Relay Control Circuit Bank 1

P0419 – Secondary Air Injection (AIR) Pump Relay Control Circuit Bank 2

P0420 – Catalyst System Low Efficiency

P0421 – Warm Up Catalyst Efficiency Below Threshold (Bank 1)

P0422 – Catalyst System Low Efficiency Bank 1

P0423 – Heated Catalyst Efficiency Below Threshold (Bank 1)

P0424 – Heated Catalyst Temperature Below Threshold (Bank 1)

P0430 – Catalyst System Low Efficiency Bank 2

P0431 – Warm Up Catalyst Efficiency Below Threshold (Bank 2)

P0432 – Catalyst System Low Efficiency Bank 2

P0433 – Heated Catalyst Efficiency Below Threshold (Bank 2)

P0434 – Heated Catalyst Temperature Below Threshold (Bank 2)

P0440 – Evaporative Emission (EVAP) System

P0441 – Evaporative Emission Control System Incorrect Purge Flow

P0442 – Evaporative Emission (EVAP) System Small Leak Detected

P0443 – EVAP Purge Solenoid Valve 1 Control Circuit

P0444 – Evaporative Emission Control System Purge Control Valve Circuit Open

P0445 – Evaporative Emission Control System Purge Control Valve Circuit Shorted

P0446 – EVAP Vent Solenoid Valve Control System

P0447 – Evaporative Emission Control System Vent Control Circuit Open

P0448 – Evaporative Emission Control System Vent Control Circuit Shorted

P0449 – Evaporative Emission (EVAP) Vent Solenoid Control Circuit

P0450 – Fuel Tank Pressure Sensor Circuit

P0451 – Evaporative Emission Control System Pressure Sensor Range/Performance

P0452 – Fuel Tank Pressure Sensor Circuit Low Voltage

P0453 – Fuel Tank Pressure Sensor Circuit High Voltage

P0454 – Evaporative Emission Control System Pressure Sensor Intermittent

P0455 – Evaporative Emission (EVAP) System Leak Detected

P0460 – Fuel Level Sensor Circuit

P0461 – Fuel Level Sensor Performance

P0462 – Fuel Level Sensor Circuit Low Voltage

P0463 – Fuel Level Sensor Circuit High Voltage

P0464 – Fuel Level Sensor Circuit Intermittent

P0465 – Purge Flow Sensor Circuit Malfunction

P0466 – Purge Flow Sensor Circuit Range/Performance

P0467 – Purge Flow Sensor Circuit Low Input

P0468 – Purge Flow Sensor Circuit High Input

P0469 – Purge Flow Sensor Circuit Intermittent

P0470 – Exhaust Pressure Sensor Malfunction

P0471 – Exhaust Pressure Sensor Range/Performance

P0472 – Exhaust Pressure Sensor Low

P0473 – Exhaust Pressure Sensor High

P0474 – Exhaust Pressure Sensor Intermittent

P0475 – Exhaust Pressure Control Valve Malfunction

P0476 – Exhaust Pressure Control Valve Range/Performance

P0477 – Exhaust Pressure Control Valve Low

P0478 – Exhaust Pressure Control Valve High

P0479 – Exhaust Pressure Control Valve Intermittent

P0480 – Cooling Fan Relay 1 Control Circuit

P0481 – Cooling Fan Relay 2 Control Circuit

P0482 – Cooling Fan 3 Control Circuit Malfunction

P0483 – Cooling Fan Rationality Check Malfunction

P0484 – Cooling Fan Circuit Over Current

P0485 – Cooling Fan Power/Ground Circuit Malfunction

P0496 – Evaporative Emission (EVAP) System Flow During Non-Purge

P0500 – Vehicle Speed Sensor (VSS) Circuit

P0501 – Vehicle Speed Sensor Range/Performance

P0502 – Vehicle Speed Sensor (VSS) Circuit Low Input

P0503 – Vehicle Speed Sensor (VSS) Circuit Intermittent

P0505 – Idle Control System Malfunction

P0506 – Idle Speed Low

P0507 – Idle Speed High

P0510 – Closed Throttle Position Switch Malfunction

P0512 – Start Switch Circuit

P0520 – Engine Oil Pressure Sensor/Switch Circuit Malfunction

P0521 – Engine Oil Pressure Sensor/Switch Circuit Range/Performance

P0522 – Engine Oil Pressure Sensor/Switch Circuit Low Voltage

P0523 – Engine Oil Pressure Sensor/Switch Circuit High Voltage

P0526 – Cooling Fan Speed Sensor Circuit

P0530 – A/C Refrigerant Pressure Sensor Circuit Malfunction

P0531 – A/C Refrigerant Pressure Sensor Circuit Range/Performance

P0532 – Air Conditioning (A/C) Refrigerant Pressure Sensor Circuit Low Voltage

P0533 – Air Conditioning (A/C) Refrigerant Pressure Sensor Circuit High Voltage

P0534 – Air Conditioner Refrigerant Charge Loss

P0550 – Power Steering Pressure (PSP) Switch Circuit

P0551 – Power Steering Pressure Sensor Circuit Range/Performance

P0552 – Power Steering Pressure Sensor Circuit Low Input

P0553 – Power Steering Pressure Sensor Circuit High Input

P0554 – Power Steering Pressure Sensor Circuit Intermittent

P0560 – System Voltage

P0561 – System Voltage Unstable

P0562 – System Voltage Low (TCM)

P0563 – System Voltage High (TCM)

P0564 – Cruise Control Multi-Function Switch Circuit (PCM)

P0565 – Cruise Control On Signal Malfunction

P0566 – Cruise Control Off Signal Malfunction

P0567 – Cruise Control Resume Signal Malfunction

P0568 – Cruise Control Set Signal Malfunction

P0569 – Cruise Control Coast Signal Malfunction

P0570 – Cruise Control Accel Signal Malfunction

P0571 – Cruise Control Brake Switch Circuit

P0573 – Cruise Control/Brake Switch A Circuit High

P0574 – Vehicle Speed Too High – above 110 mph – Cruise Control Disabled

P0575 – Cruise Control Related Malfunction

P0576 – Cruise Control Related Malfunction

P0576 – Cruise Control Related Malfunction

P0578 – Cruise Control Related Malfunction

P0579 – Cruise Control Related Malfunction

P0580 – Cruise Control Related Malfunction

P0600 – Serial Communication Link Malfunction

P0601 – Control Module Read Only Memory (ROM)

P0602 – Control Module Not Programmed

P0603 – Control Module Long Term Memory Reset

P0604 – Control Module Random Access Memory (RAM)

P0605 – Control Module Programming Read Only Memory (ROM)

P0606 – Control Module Internal Performance

P0607 – ECU Malfunction

P0608 – Control Module VSS Output “A” Malfunction

P0609 – Control Module VSS Output “B” Malfunction

P0610 – Control Module Vehicle Options Incorrect

P0615 – Starter Relay Control Circuit

P0616 – Starter Relay Control Circuit Low Voltage

P0617 – Starter Relay Control Circuit High Voltage

P0620 – Generator Control Circuit Malfunction

P0621 – Generator L-Terminal Circuit

P0622 – Generator F-Terminal Circuit

P0625 – Generator F-Terminal Circuit Low Voltage

P0626 – Generator F-Terminal Circuit High Voltage

P0628 – Fuel Pump Relay Control Circuit Low Voltage

P0629 – Fuel Pump Relay Control Circuit High Voltage

P0638 – Throttle Actuator Control (TAC) Command Performance

P0641 – PCM voltage out of tolerance condition on the 5-volt reference circuit

P0645 – Air Conditioning (A/C) Clutch Relay Control Circuit

P0646 – Air Conditioning (A/C) Clutch Relay Control Circuit

P0647 – Air Conditioning (A/C) Clutch Relay Control Circuit

P0650 – Malfunction Indicator Lamp (MIL) Control Circuit

P0651 – PCM voltage out of tolerance condition on the 5-volt reference circuit

P0654 – Engine RPM Output Circuit Malfunction

P0655 – Engine Hot Lamp Output Control Circuit Malfucntion

P0656 – Fuel Level Output Circuit Malfunction

P0660 – Intake Manifold Tuning (IMT) Valve Solenoid Control Circuit

P0661 – Intake Manifold Tuning (IMT) Valve Solenoid Control Circuit Low Voltage

P0662 – Intake Manifold Tuning (IMT) Valve Solenoid Control Circuit High Voltage

P0685 – Engine Controls Ignition Relay Control Circuit (PCM)

P0691 – Cooling Fan Relay Control Circuit Low Voltage

P0693 – Cooling Fan Relay Control Circuit Low Voltage

P0692 – Cooling Fan Relay Control Circuit High Voltage

P0694 – Cooling Fan Relay Control Circuit High Voltage

P0700 – Transmission Control System Malfunction

P0701 – Transmission Control System Range/Performance

P0702 – Transmission Control System Electrical

P0703 – Brake Switch Circuit Malfunction

P0704 – Clutch Switch Input Circuit Malfunction

P0705 – Trans Range Switch Circuit

P0706 – Trans Range Switch Performance

P0707 – Transmission Range Sensor Circuit Low Input

P0708 – Transmission Range Sensor Circuit High Input

P0709 – Transmission Range Sensor Circuit Intermittent

P0710 – Transmission Fluid Temperature Sensor Circuit Malfunction

P0711 – TFT Sensor Circuit Range/Performance

P0712 – Transmission Fluid Temperature (TFT) Sensor Circuit Low Input

P0713 – Transmission Fluid Temperature (TFT) Sensor Circuit High Input

P0714 – Transmission Fluid Temperature Sensor Circuit Intermittent

P0715 – Input/Turbine Speed Sensor Circuit Malfunction

P0716 – Input Speed Sensor Circuit Intermittent

P0717 – Input Speed Sensor Circuit Low Input

P0718 – Input/Turbine Speed Sensor Circuit Intermittent

P0719 – Brake Switch Circuit Low Input

P0720 – Output Speed Sensor Circuit Malfunction

P0721 – Output Speed Sensor Range/Performance

P0722 – Output Speed Sensor Circuit Low Input

P0723 – Output Speed Sensor Intermittent

P0724 – Brake Switch Circuit High Input

P0725 – Engine Speed Input Circuit

P0726 – Engine Speed Input Circuit Range/Performance

P0727 – Engine Speed Circuit No Signal

P0728 – Engine Speed Input Circuit Intermittent

P0730 – Incorrect Gear Ratio

P0731 – Incorrect 1st Gear Ratio

P0732 – Incorrect 2nd Gear Ratio

P0733 – Incorrect 3rd Gear Ratio

P0734 – Incorrect 4th Gear Ratio

P0735 – Gear 5 Incorrect ratio

P0736 – Reverse incorrect gear ratio

P0740 – TCC Enable Solenoid Circuit Electrical

P0741 – TCC System Stuck Off

P0742 – TCC System Stuck On

P0743 – TCC Enable Solenoid Circuit Electrical

P0744 – Torque Converter Clutch Circuit Intermittent

P0745 – Pressure Control Solenoid Malfunction

P0746 – Pressure Control Solenoid Performance or Stuck Off

P0747 – Pressure Control Solenoid Stuck On

P0748 – Pressure Control Solenoid Circuit Electrical

P0749 – Pressure Control Solenoid Intermittent

P0750 – Shift Solenoid A Malfunction

P0751 – 1-2 Shift Solenoid Valve Performance – No First or Fourth Gear

P0752 – 1-2 Shift Solenoid Valve Performance – No Second or Third Gear

P0753 – 1-2 Shift Solenoid Circuit Electrical

P0754 – Shift Solenoid A Intermittent

P0755 – Shift Solenoid B Malfunction

P0756 – 2-3 Shift Solenoid Valve Performance – No First or Second Gear

P0757 – 2-3 Shift Solenoid Valve Performance – No Third or Fourth Gear

P0758 – 2-3 Shift Solenoid Circuit Electrical

P0759 – Shift Solenoid B Intermittent

P0760 – Shift Solenoid C Malfunction

P0761 – Shift Solenoid C Performance or Stuck Off

P0762 – Shift Solenoid C Stuck On

P0763 – Shift Solenoid C Electrical

P0764 – Shift Solenoid C Intermittent

P0765 – Shift Solenoid D Malfunction

P0766 – Shift Solenoid D Performance or Stuck Off

P0767 – Shift Solenoid D Stuck On

P0768 – Shift Solenoid D Electrical

P0769 – Shift Solenoid D Intermittent

P0770 – Shift Solenoid E Malfunction

P0771 – Shift Solenoid E Performance or Stuck Off

P0772 – Shift Solenoid E Stuck On

P0773 – Shift Solenoid E Electrical

P0774 – Shift Solenoid E Intermittent

P0780 – Shift Malfunction

P0781 – 1-2 Shift Malfunction

P0782 – 2-3 Shift Malfunction

P0783 – 3-4 Shift Malfunction

P0784 – 4-5 Shift Malfunction

P0785 – 3-2 Shift Solenoid Circuit Electrical

P0786 – Shift/Timing Solenoid Range/Performance

P0787 – Shift/Timing Solenoid Low

P0788 – Shift/Timing Solenoid High

P0789 – Shift/Timing Solenoid Intermittent

P0790 – Normal/Performance Switch Circuit Malfunction

P0801 – Reverse Inhibit Control Circuit Malfunction

P0803 – 1-4 Upshift (Skip Shift) Solenoid Control Circuit Malfunction

P0804 – 1-4 Upshift (Skip Shift) Lamp Control Circuit Malfunction

P0850 – Park/Neutral Position (PNP) Switch Circuit

P0856 – Powertrain Indicated Traction Control Malfunction

P0894 – Transmission Component Slipping

P0897 – PCM detects a calculated transmission fluid life of 10 percent or less

P0962 – Line Pressure Control (PC) Solenoid Control Circuit Low Voltage (TCM)

P0963 – Line Pressure Control (PC) Solenoid Control Circuit High Voltage (TCM)

P0966 – Clutch Pressure Control (PC) Solenoid Control Circuit Low Voltage (TCM)

P0967 – Clutch Pressure Control (PC) Solenoid Control Circuit High Voltage (TCM)

P0970 – Shift Pressure control (PC) Solenoid Control Circuit Low Voltage (TCM)

P0971 – Shift Pressure Control (PC) Solenoid Control High Voltage (TCM)

P0973 – PCM detects an open or short to ground in the 1-2 SS valve circuit

P0974 – PCM detects a continuous short to voltage in the 1-2 SS valve circuit

P0976 – PCM detects a continuous open or short to ground in the 2-3 SS valve circuit

P0977 – PCM detects a continuous short to voltage in the 2-3 SS valve circuit

P0979 – Shift Solenoid (SS) 3 Control Circuit Low Voltage (TCM)

P0980 – Shift Solenoid (SS) 3 Control Circuit High Voltage (TCM)

P0982 – Shift Solenoid (SS) 4 Control Circuit High Voltage (TCM)

P0983 – Shift Solenoid (SS) 4 Control Circuit High Voltage (TCM)

P0985 – Shift Solenoid (SS) 5 Control Circuit Low Voltage (TCM)

P0986 – Shift Solenoid (SS) 5 Control Circuit High Voltage (TCM)

P1031 – Heated Oxygen Sensor (HO2S) Heater Current Monitor Control Circuit Banks 1 and 2 Sensor 1

P1032 – Heated Oxygen Sensor (HO2S) Heater Warm Up Control Circuit Banks 1 and 2 Sensor 1

P1101 – Actual measured airflow from MAF, MAP, EGR, and TP is not within range of the calculated airflow

P1105 – Secondary Vacuum Sensor Circuit

P1106 – Manifold Absolute Pressure (MAP) Sensor Circuit Intermittent High Voltage

P1107 – Manifold Absolute Pressure (MAP) Sensor Circuit Intermittent Low Voltage

P1108 – BARO to MAP Sensor Comparison Too High

P1109 – Secondary Port Throttle System

P1111 – Intake Air Temperature (IAT) Sensor Circuit Intermittent High Voltage

P1112 – Intake Air Temperature (IAT) Sensor Circuit Intermittent Low Voltage

P1113 – Intake Resonance Switchover Solenoid Control Circuit

P1114 – Engine Coolant Temperature (ECT) Sensor Circuit Intermittent Low Voltage

P1115 – Engine Coolant Temperature (ECT) Sensor Circuit Intermittent High Voltage

P1116 – ECT Signal Unstable or Intermittent

P1117 – Engine Coolant Temp. Signal Out-Of-Range Low

P1118 – Engine Coolant Temp. Signal Out-Of-Range High

P1119 – ECT Signal Out-Of-Range With TFT Sensor

P1120 – Throttle Position (TP) Sensor 1 Circuit

P1121 – Throttle Position (TP) Sensor Circuit Intermittent High Voltage

P1122 – Throttle Position (TP) Sensor Circuit Intermittent Low Voltage

P1125 – Accelerator Pedal Position (APP) System

P1130 – Heated Oxygen Sensor (HO2S) Circuit Low Variance Bank 1 Sensor 1

P1131 – Heated Oxygen Sensor (HO2S) Circuit Low Variance Bank 1 Sensor 2

P1132 – Heated Oxygen Sensor (HO2S) Circuit Low Variance Bank 2 Sensor 1

P1133 – Heated Oxygen Sensor (HO2S) Insufficient Switching Bank 1 Sensor 1

P1134 – Heated Oxygen Sensor (HO2S) Transition Time Ratio Bank 1 Sensor 1

P1135 – Heated Oxygen Sensor (HO2S) Lean Mean Bank 1 Sensor 1

P1136 – Heated Oxygen Sensor (HO2S) Rich Mean Bank 1 Sensor 1

P1137 – Heated Oxygen Sensor (HO2S) Bank 1 Sensor 2 Lean System or Low Voltage

P1138 – Heated Oxygen Sensor (HO2S) Bank 1 Sensor 2 Rich or High Voltage

P1139 – Heated Oxygen Sensor (HO2S) Insuff. Switching Bank 1 Sensor 2

P1140 – Heated Oxygen Sensor (HO2S) Transition Time Ratio Bank 1 Sensor 2

P1141 – Heated Oxygen Sensor (HO2S) Heater Control Circuit Bank 1 Sensor 2

P1143 – Heated Oxygen Sensor (HO2S) Bank 1 Sensor 3 Lean System or Low Voltage

P1144 – Heated Oxygen Sensor (HO2S) Bank 1 Sensor 3 Rich or High Voltage

P1145 – Heated Oxygen Sensor (HO2S) Cross Counts Bank 1 Sensor 3

P1153 – Heated Oxygen Sensor (HO2S) Insufficient Switching Bank 2 Sensor 1

P1154 – Heated Oxygen Sensor (HO2S) Transition Time Ratio Bank 2 Sensor 1

P1155 – Heated Oxygen Sensor (HO2S) Lean Mean Bank 2 Sensor 1

P1156 – Heated Oxygen Sensor (HO2S) Rich Mean Bank 2 Sensor 1

P1157 – Heated Oxygen Sensor (HO2S) Bank 2 Sensor 2 Lean System or Low Voltage

P1158 – Heated Oxygen Sensor (HO2S) Bank 2 Sensor 2 Rich or High Voltage

P1159 – Heated Oxygen Sensor (HO2S) Cross Counts Bank 2 Sensor 2

P1161 – Heated Oxygen Sensor (HO2S) Heater Control Circuit Bank 2 Sensor 2

P1163 – Heated Oxygen Sensor (HO2S) Bank 2 Sensor 3 Lean System or Low Voltage

P1164 – Heated Oxygen Sensor (HO2S) Bank 2 Sensor 3 Rich or High Voltage

P1165 – Heated Oxygen Sensor (HO2S) Cross Counts Bank 2 Sensor 3

P1170 – Bank to Bank Fuel Trim Offset

P1171 – Fuel System Lean During Acceleration

P1172 – Fuel Transfer Pump Flow Insufficient

P1185 – Engine Oil Temperature Circuit

P1186 – EOT Circuit Performance

P1187 – EOT Sensor Circuit Low Voltage

P1188 – EOT Sensor Circuit High Voltage

P1189 – Engine Oil Pressure (EOP) Switch Circuit

P1190 – Engine Vacuum Leak

P1191 – Intake Air Duct Air Leak

P1200 – Injector Control Circuit

P1201 – (Alt. Fuel) Gas Mass Sensor Circuit Range/Performance

P1202 – (Alt. Fuel) Gas Mass Sensor Circuit Low Frequency

P1203 – (Alt. Fuel) Gas Mass Sensor Circuit High Frequency

P1211 – Mass Air Flow Circuit Intermittent High

P1212 – Mass Air Flow Circuit Intermittent Low

P1214 – Injection Pump Timing Offset

P1215 – Ground Fault Detection Indicated

P1216 – Fuel Solenoid Response Time Too Short

P1217 – Fuel Solenoid Response Time Too Long

P1218 – Injection Pump Calibration Circuit

P1219 – Throttle Position Sensor Reference Voltage

P1220 – Throttle Position (TP) Sensor 2 Circuit

P1221 – Fuel Pump Secondary Circuit Low

P1222 – Injector Control Circuit Intermittent

P1225 – Injector Circuit Cylinder 2 Intermittent

P1228 – Injector Circuit Cylinder 3 Intermittent

P1231 – Injector Circuit Cylinder 4 Intermittent

P1234 – Injector Circuit Cylinder 5 Intermittent

P1237 – Injector Circuit Cylinder 6 Intermittent

P1240 – Injector Circuit Cylinder 7 Intermittent

P1243 – Injector Circuit Cylinder 8 Intermittent

P1245 – Intake Plenum Switchover Valve

P1250 – Early Fuel Evaporation Heater Circuit

P1257 – Supercharger System Overboost

P1258 – Engine Coolant Overtemperature – above 268°F – Protection Mode Active

P1260 – Last Test Failed Failed SCC ENTER:More Info.

P1270 – Accelerator Pedal Position Sensor A/D Converter Error

P1271 – Accelerator Pedal Position (APP) Sensor 1-2 Correlation

P1272 – Accelerator Pedal Position Sensor 2

P1273 – “Accelerator Pedal Position Sensor 1

P1274 – Injectors Wired Incorrectly

P1275 – Accelerator Pedal Position (APP) Sensor 1 Circuit

P1276 – Accelerator Pedal Position Sensor 1 Circuit Performance

P1277 – Accelerator Pedal Position Sensor 1 Circuit Low Voltage

P1278 – Accelerator Pedal Position Sensor 1 Circuit High Voltage

P1280 – Accelerator Pedal Position (APP) Sensor 2 Circuit

P1281 – Accelerator Pedal Position Sensor 2 Circuit Performance

P1282 – Accelerator Pedal Position Sensor 2 Circuit Low Voltage

P1283 – Accelerator Pedal Position Sensor 2 Circuit High Voltage

P1285 – Accelerator Pedal Position Sensor 3 Circuit

P1286 – Accelerator Pedal Position Sensor 3 Circuit Performance

P1287 – Accelerator Pedal Position Sensor 3 Circuit Low Voltage

P1288 – Accelerator Pedal Position Sensor 3 Circuit High Voltage

P1300 – Ignitor Circuit

P1305 – Ignition Coil 2 Primary Feedback Circuit

P1310 – Ignition Coil 3 Primary Feedback Circuit

P1315 – Ignition Coil 4 Primary Feedback Circuit

P1320 – IC 4X Reference Circuit Intermittent

P1321 – Electronic Ignition System Fault Line

P1322 – EI System or Ignition Control Extra or Missing

P1323 – IC 24X Reference Circuit Low Frequency

P1324 – Crank RPM Too Low

P1335 – CKP Circuit

P1336 – Crankshaft Position (CKP) System Variation Not Learned

P1345 – Crankshaft Position (CKP)-Camshaft Position (CMP) Correlation

P1346 – Intake Camshaft Position [CMP] Sensor System Performance

P1350 – Ignition Control System

P1351 – Ignition Coil Control Circuit High Voltage

P1352 – IC Output High/Pulse Detected when GND_Cyl. 2

P1353 – IC Output High/Pulse Detected when GND_Cyl. 3

P1354 – IC Output High/Pulse Detected when GND_Cyl. 4

P1355 – IC Output High/Pulse Detected when GND_Cyl. 5

P1356 – IC Output High/Pulse Detected when GND_Cyl. 6

P1357 – IC Output High/Pulse Detected when GND_Cyl. 7

P1358 – IC Output High/Pulse Detected when GND_Cyl. 8

P1359 – Ignition Coil Group 1 Control Circuit

P1360 – Ignition Coil Group 2 Control Circuit

P1361 – Ignition Coil Control Circuit Low Voltage

P1362 – IC Cylinder 2 Not Toggling After Enable

P1363 – IC Cylinder 3 Not Toggling After Enable

P1364 – IC Cylinder 4 Not Toggling After Enable

P1365 – IC Cylinder 5 Not Toggling After Enable

P1366 – IC Cylinder 6 Not Toggling After Enable

P1367 – IC Cylinder 7 Not Toggling After Enable

P1368 – IC Cylinder 8 Not Toggling After Enable

P1370 – IC 4X Reference Circuit Too Many Pulses

P1371 – IC 4X Reference Circuit Too Few Pulses

P1372 – Crankshaft Position (CKP) Sensor A-B Correlation

P1374 – 3X Reference Circuit

P1375 – IC 24X Reference Circuit High Voltage

P1376 – Ignition Ground Circuit

P1377 – IC Cam Pulse To 4X Reference Pulse

P1380 – Misfire Detected – Rough Road Data Not Available

P1381 – Misfire Detected – No Communication with Brake Control Module

P1390 – Wheel Speed Sensor 1 – G – Sensor Circuit

P1391 – Wheel Speed Sensor 1 – G – Sensor Circuit Performance

P1392 – Wheel Speed Sensor 1 – G – Sensor Circuit Low Voltage

P1393 – Wheel Speed Sensor 1 – G – Sensor Circuit High Voltage

P1394 – Wheel Speed Sensor 1 – G – Sensor Circuit Intermittent

P1395 – Wheel Speed Sensor 2 – G – Sensor Circuit

P1396 – Wheel Speed Sensor 2 – G – Sensor Circuit Performance

P1397 – Wheel Speed Sensor 2 – G – Sensor Circuit Low Voltage

P1398 – Wheel Speed Sensor 2 – G – Sensor Circuit High Voltage

P1399 – Wheel Speed Sensor 2 – G – Sensor Circuit Intermittent

P1403 – Exhaust Gas Recirculation System Valve 1

P1404 – Exhaust Gas Recirculation (EGR) Closed Position Performance

P1405 – Exhaust Gas Recirculation System Valve 3

P1406 – EGR Valve Pintle Position Circuit

P1407 – EGR Air Intrusion in Exhaust Supply to EGR Valve

P1408 – Intake Manifold Pressure Sensor Circuit

P1409 – EGR Vacuum System Leak

P1410 – Fuel Tank Pressure System

P1415 – Secondary Air Injection (AIR) System Bank 1

P1416 – Secondary Air Injection (AIR) System Bank 2

P1418 – Secondary Air Injection System Relay A Control Circuit High

P1420 – Intake Air Low Pressure Switch Circuit Low Voltage

P1421 – Intake Air Low Pressure Switch Circuit High Voltage

P1423 – Intake Air High Pressure Switch Circuit High Voltage

P1431 – Fuel Level Sensor 2 Circuit Performance

P1432 – Fuel Level Sensor 2 Circuit Low Voltage

P1433 – Fuel Level Sensor 2 Circuit High Voltage

P1441 – Evaporative Emission (EVAP) System Flow During Non-Purge

P1442 – EVAP Vacuum Sw. High Voltage During Ign. On

P1450 – Barometric Pressure Sensor Circuit

P1451 – Barometric Press. Sensor Performance

P1460 – Cooling Fan Control System

P1480 – Cooling Fan 1 Control Circuit High

P1481 – Cooling Fan Speed Sensor Circuit

P1482 – Cooling Fan Speed Output Circuit

P1483 – Engine Cooling System Performance

P1484 – Cooling Fan System Performance

P1500 – Starter Signal Circuit

P1501 – Theft Deterrent System

P1501 – Vehicle Speed Sensor Circuit Intermittent

P1502 – Theft Deterrent Fuel Enable Signal Not Received

P1503 – Theft Deterrent Fuel Enable Signal Not Correct

P1504 – Vehicle Speed Output Circuit

P1508 – Idle Speed Low – Idle Air Control (IAC) System Not Responding

P1509 – Idle Speed High – Idle Air Control (IAC) System Not Responding

P1510 – Throttle Control System Performance – Throttle Limitation Active

P1511 – Throttle Control System – Backup System Performance

P1514 – Airflow to TP Sensor Correlation High

P1515 – Electronic Throttle System Throttle Position

P1516 – Throttle Actuator Control (TAC) Module Throttle Actuator Position Performance

P1517 – Electronic Throttle Module

P1518 – Electronic Throttle Module to PCM Communication

P1519 – Throttle Actuator Control (TAC) Module Internal Circuit

P1520 – Transmission Range Switch Circuit

P1521 – Transmission Engaged at High Throttle Angle

P1522 – Park/Neutral to Drive/Reverse at High RPM

P1523 – Throttle Closed Position Performance

P1524 – Throttle Closed Position Performance

P1525 – Throttle Body ServiceRequired

P1526 – Minimum Throttle Position Not Learned

P1527 – Transmission Range to Pressure Switch Correlation

P1528 – Governor

P1529 – Heated Windshield Request Problem

P1530 – Throttle Actuator Control (TAC) Module Internal Circuit

P1531 – A/C Low Side Temperature Sensor Fault

P1532 – A/C Evaporator Temp. Sens. Circuit Low Voltage

P1533 – A/C Evaporator Temp. Sens. Circuit High Voltage

P1534 – A/C High Side Temp. Sensor Low Voltage

P1535 – A/C High Side Temperature Sensor Circuit

P1536 – Engine Coolant Overtemperature – Air Conditioning (A/C) Disabled

P1537 – A/C Request Circuit Low Voltage

P1538 – A/C Request Circuit High Voltage

P1539 – A/C Clutch Status Circuit High Voltage

P1540 – Air Conditioning (A/C) Refrigerant Overpressure – Air Conditioning (A/C) Disabled

P1541 – A/C High Side Over Temperature

P1542 – A/C System High Pressure High Temperature

P1543 – A/C System Performance

P1544 – A/C Refrigerant Condition Very Low

P1545 – Air Conditioning (A/C) Clutch Relay Control Circuit

P1546 – A/C Clutch Status Circuit Low Voltage

P1547 – A/C System Performance Degraded

P1548 – A/C Recirculation Circuit

P1551 – Throttle Valve Rest Position Not Reached During Learn

P1554 – Cruise Control Feedback Circuit

P1555 – Electronic Variable Orifice Output

P1558 – Cruise Control Servo Indicates Low

P1559 – Cruise Control Power Management Mode

P1560 – Transaxle Not in Drive – Cruise Control Disabled

P1561 – Cruise Vent Solenoid

P1562 – Cruise Vacuum Solenoid

P1563 – Cruise Vehicle Speed/Set Speed Difference Too High

P1564 – Vehicle Acceleration Too High – Cruise Control Disabled

P1565 – Cruise Servo Position Sensor

P1566 – Engine RPM Too High – Cruise Control Disabled

P1567 – Active Banking Control Active – Cruise Control Disabled

P1568 – Cruise Servo Stroke Greater than Commanded in Cruise

P1569 – Cruise Servo Stroke High While not in Cruise

P1570 – Traction Control Active – Cruise Control Disabled

P1571 – Traction Control Torque Request Circuit

P1572 – ASR Active Circuit Low Too Long

P1573 – PCM/EBTCM Serial Data Circuit

P1574 – Stoplamp Switch Circuit

P1575 – Extended Travel Brake Switch Circuit

P1576 – BBV Sensor Circuit High Voltage

P1577 – BBV Sensor Circuit Low Voltage

P1578 – BBV Sensor Circuit Low Vacuum

P1579 – P/N to D/R at High Throttle Angle – Power Reduction Mode Active

P1580 – Cruise Move Circuit Low Voltage

P1581 – Cruise Move Circuit High Voltage

P1582 – Cruise Direction Circuit Low Voltage

P1583 – Cruise Direction CircuitHigh Voltage

P1584 – Cruise Control Disabled

P1585 – Cruise Control Inhibit Output Circuit

P1586 – Cruise Control Brake Switch 2 Circuit

P1587 – Cruise Control Clutch Control Circuit Low

P1588 – Cruise Control Clutch Control Circuit High

P1599 – Engine Stall or Near Stall Detected

P1600 – TCM Internal Watchdog Operation

P1601 – Serial Comm. Problem With Device 1

P1602 – Knock Sensor (KS) Module Performance

P1603 – Loss of SDM Serial Data

P1604 – Loss of IPC Serial Data

P1605 – Loss of HVAC Serial Data

P1606 – Serial Communication Problem With Device 6

P1607 – Serial Communication Problem With Device 7

P1608 – Serial Communication Problem With Device 8

P1609 – Loss Of TCS Serial Data

P1610 – Loss of PZM Serial Data

P1611 – Loss of CVRTD Serial Data

P1612 – Loss of IPM Serial Data

P1613 – Loss of DIM Serial Data

P1614 – Loss of RIM Serial Data

P1615 – Loss of VTD Serial Data

P1617 – Engine Oil Level Switch Circuit

P1619 – Engine Oil Life Monitor Reset Circuit

P1620 – Low Coolant Circuit

P1621 – Control Module Long Term Memory Performance

P1622 – Cylinder Select

P1623 – Transmission Temp Pull-Up Resistor

P1624 – Customer Snapshot Requested – Data Available

P1625 – TCM System Reset

P1626 – Theft Deterrent Fuel Enable Signal Not Received

P1627 – A/D Performance

P1628 – ECT Pull-Up Resistor

P1629 – Theft Deterrent System – Cranking Signal

P1630 – Theft Deterrent Learn Mode Active

P1631 – Theft Deterrent Start Enable Signal Not Correct

P1632 – Theft Deterrent Fuel Disable Signal Received

P1633 – Ignition 0 Switch Circuit

P1634 – Ignition 1 Switch Circuit

P1635 – 5 Volt Reference Circuit

P1636 – PCM Stack Overrun

P1637 – Generator L-Terminal Circuit

P1638 – Generator F-Terminal Circuit

P1639 – 5 Volt Reference 2 Circuit

P1640 – Driver-1-Input High Voltage

P1641 – Malfunction Indicator Lamp (MIL) Control Circuit

P1642 – Vehicle Speed Output Circuit

P1643 – Engine Speed Output Circuit

P1644 – Traction Control Delivered Torque Output Circuit

P1645 – Evaporative Emission (EVAP) Vent Solenoid Contorl Circuit

P1646 – Evaporative Emission (EVAP) Vent Solenoid Control Circuit

P1647 – Driver 1 Line 7

P1650 – Control Module Output B Circuit

P1651 – Fan 1 Relay Control Circuit

P1652 – Powertrain Induced Chassis Pitch Output Circuit

P1653 – Oil Level Lamp Control Circuit

P1654 – Cruise Control Inhibit Output Circuit

P1655 – EVAP Purge Solenoid Control Circuit

P1656 – Driver 2 Line 6

P1657 – 1-4 Upshift Solenoid Control Circuit

P1658 – Starter Enable Relay Control Circuit

P1660 – Cooling Fan Control Circuits

P1661 – MIL Control Circuit

P1662 – Cruise Lamp Control Circuit

P1663 – Oil Life Lamp Control Circuit

P1664 – 1-4 Upshift Lamp Control Circuit

P1665 – Driver 3 Line 5

P1666 – Driver 3 Line 6

P1667 – Reverse Inhibit Solenoid Control Circuit

P1669 – ABS Unit Expected

P1670 – Driver 4

P1671 – Driver 4 Line 1

P1672 – Low Engine Oil Level Lamp Control Circuit

P1673 – Engine Hot Lamp Control Circuit

P1674 – Tachometer Control Circuit

P1675 – EVAP Vent Solenoid Control Circuit

P1676 – Driver 4 Line 6

P1677 – Driver 4 Line 7

P1680 – Driver 5 (ECU Malfunction)

P1681 – Driver 5 Line 1

P1682 – Driver 5 Line 2

P1683 – Driver 5 Line 3

P1684 – Driver 5 Line 4

P1685 – Driver 5 Line 5

P1686 – Driver 5 Line 6

P1687 – Driver 5 Line 7

P1689 – Delivered Torque Circuit Fault

P1690 – ECM Loop Overrun

P1691 – Coolant Gage Circuit Low Voltage

P1692 – Coolant Gage Circuit High Voltage

P1693 – Tachometer Circuit Low Voltage

P1694 – Tachometer Circuit High Voltage

P1695 – Remote Keyless Entry Circuit Low

P1696 – Remote Keyless Entry Voltage High

P1700 – Transmission Control Module (TCM) Requested MIL Illumination

P1701 – Trans. MIL Request Circuit

P1705 – P/N Signal Output Circuit

P1719 – Incorrect Shifting Detected (TCM)

P1740 – Torque Reduction Signal Circuit

P1743 – TP Signal from ECM

P1760 – TCM Supply Voltage Interrupted

P1779 – Engine Torque Delivered to TCM Signal

P1780 – Park/Neutral Position [PNP] Switch Circuit

P1781 – Engine Torque Signal Circuit

P1790 – Transmission Control Module Checksum

P1791 – Transmission Control Module Loop

P1791 – Throttle/Pedal Position Signal (2000+)

P1792 – Transmission Control Module Reprogrammable Memory

P1792 – ECM to TCM Engine Coolant Signal

P1793 – Transmission Control Module Stack Overrun

P1793 – Wheel Speed Signal (2000+)

P1795 – CAN Bus – Throttle Body Position

P1800 – TCM Power Relay Control Circuit

P1801 – Performance Selector Switch Failure

P1804 – Ground Control Relay

P1810 – TFP Valve Position Switch Circuit

P1811 – Maximum Adapt and Long Shift

P1812 – Transmission Over Temperature Condition

P1813 – Torque Control

P1814 – Torque Converter Overstressed

P1815 – Transmission Range Switch – Start In Wrong Range

P1816 – TFP Valve Position Sw. – Park/Neu. With Drive Ratio

P1817 – TFP Valve Position Sw. – Reverse With Drive Ratio

P1818 – TFP Valve Position Sw. – Drive Without Drive Ratio

P1819 – Internal Mode Switch – No StartWrong Range

P1820 – Internal Mode Switch Circuit A Low

P1822 – Internal Mode Switch Circuit B High

P1823 – Internal Mode Switch Circuit P Low

P1825 – Internal Mode Switch – Invalid Range

P1826 – Internal Mode Switch Circuit C – High

P1831 – Pressure Control (PC) Solenoid Power Circuit – Low Voltage

P1832 – Pressure Control (PC)/Shift Lock Solenoid Control Circuit High Voltage

P1833 – A/T Solenoids Power Circuit – Low Voltage

P1834 – Torque Converter Clutch (TCC)/Shift Solenoid (SS) Control Circuit High Voltage

P1835 – Kick-Down Switch Circuit

P1836 – Kick-Down Switch Failed Open

P1837 – Kick-Down Switch Failed Short

P1842 – 1-2 Shift Solenoid Circuit Low Voltage

P1843 – 1-2 Shift Solenoid Circuit High Voltage

P1844 – Torque Reduction Signal Circuit Desired By TCM

P1845 – 2-3 Shift Solenoid Circuit Low Voltage

P1847 – 2-3 Shift Solenoid Circuit High Voltage

P1850 – Brake Band Apply Solenoid Circuit

P1851 – Brake Band Apply Solenoid Performance

P1852 – Brake Band Apply SolenoidLow Voltage

P1853 – Brake Band Apply Solenoid High Voltage

P1860 – TCC PWM Solenoid Circuit Electrical

P1864 – Torque Converter Clutch Circuit

P1865 – 4-5 Shift Solenoid (SS) Valve Control Circuit High Voltage

P1866 – Torque Converter Clutch (TCC) Pulse Width Modulation (PWM) Solenoid Control Circuit Low Voltage

P1867 – Torque Converter Clutch (TCC) Pulse Width Modulation (PWM) Solenoid Control Circuit High Voltage

P1868 – Transmission Fluid Life

P1870 – Transmission Component Slipping

P1871 – Undefined Gear Ratio

P1873 – TCC Stator Temp. Switch Circuit Low

P1874 – TCC Stator Temp. Switch Circuit High

P1875 – 4WD Low Switch Circuit Electrical

P1884 – TCC Enable/Shift Light Circuit

P1886 – Shift Timing Solenoid

P1887 – TCC Release Switch Circuit

P1890 – ECM Data Input Circuit

P1890 – Throttle Position Signal Input

P1891 – Throttle Position Sensor PWM Signal Low

P1892 – Throttle Position Sensor PWM Signal High

P1893 – Engine Torque Signal Low Voltage

P1894 – Engine Torque Signal High Voltage

P1895 – TCM to ECM Torque Reduction Circuit

P2008 – Intake Manifold Runner Control (IMRC) Solenoid Control Circuit

P2009 – Intake Manifold Runner Control (IMRC) Solenoid Control Circuit Low Voltage

P2010 – Intake Manifold Runner Control (IMRC) Solenoid Control Circuit High Voltage

P2066 – Fuel Level Sensor 2 Performance

P2067 – Fuel Level Sensor 2 Circuit Low Voltage

P2068 – Fuel Level Sensor 2 Circuit High Voltage

P2096 – Post Catalyst Fuel Trim System Low Limit

P2097 – Post Catalyst Fuel Trim System High Limit

P2098 – Post Catalyst Fuel Trim System Low Limit

P2099 – Post Catalyst Fuel Trim System High Limit

P2100 – Throttle Actuator Control (TAC) Motor Control Circuit

P2101 – Control Module Throttle Actuator Position Performance

P2105 – Throttle Actuator Control (TAC) System – Forced Engine Shutdown

P2107 – Throttle Actuator Control (TAC) Module Internal Circuit

P2108 – Throttle Actuator Control (TAC) Module Performance

P2119 – Throttle Closed Position Performance

P2120 – Accelerator Pedal Position (APP) Sensor 1 Circuit

P2121 – Accelerator Pedal Position (APP) Sensor 1 Performance

P2122 – Accelerator Pedal Position (APP) Sensor 1 Circuit Low Voltage

P2123 – Accelerator Pedal Position (APP) Sensor 1 Circuit High Voltage

P2125 – Accelerator Pedal Position (APP) Sensor 2 Circuit

P2127 – Accelerator Pedal Position (APP) Sensor 2 Circuit Low Voltage

P2128 – Accelerator Pedal Position (APP) Sensor 2 Circuit High Voltage

P2135 – Throttle Position (TP) Sensor 1-2 Correlation

P2138 – Accelerator Pedal Position (APP) Sensor 1-2 Correlation

P2176 – Minimum Throttle Position Not Learned

P2500 – Generator L-Terminal Circuit Low Voltage

P2501 – Generator L-Terminal Circuit High Voltage

P2535 – Ignition 1 Switch Circuit High Voltage (PCM)

P2610 – ECU Malfunction

P2763 – Short to voltage in the TCC Solenoid

P2764 – Open or Short to ground in the TCC PWM solenoid valve circuit

P2A00 – HO2S Circuit Closed Loop (CL) Performance Bank 1 Sensor 1 (PCM)

P2A01 – HO2S Circuit Closed Loop (CL) Performance Bank 1 Sensor 2 (PCM)

P3000 – Hacking AWH Data

B-Codes

B0001 – PCM Discrete Input Speed Signal Error

B0004 – PCM Discrete Input Speed Signal Not Present

B0005 – In Park Switch Circuit Malfunction

B0012 – Right Front/Passenger Frontal Deployment Loop Circuit

B0013 – Right Front/Passenger Frontal Deployment Loop Circuit

B0014 – Right Front/Passenger Frontal Deployment Loop Circuit

B0016 – Right Front/Passenger Frontal Deployment Loop (Single Stage or Stage 1) Resistance Low

B0017 – Right Front/Passenger Frontal Deployment Loop (Single Stage or Stage 1) Open

B0018 – Right Front/Passenger Frontal Deployment Loop (Single Stage or Stage 1) Short to Ground/Voltage Out of Range

B0022 – Left Front/Driver Frontal Deployment Loop (Single Stage or Stage 1) Resistance Low

B0024 – Left Front/Driver Frontal Deployment Loop (Single Stage or Stage 1) Short to Ground/Voltage Out of Range

B0026 – Left Front/Driver Frontal Deployment Loop (Single Stage or Stage 1) Open

B0028 – Right Front/Passenger Side Deployment Loop Resistance Low

B0029 – Right Front/Passenger Side Deployment Loop Open

B0030 – Right Front/Passenger Side Deployment Loop Short to Ground/Voltage Out of Range

B0035 – ADS Closed/Shorted to Ground

B0036 – ADS Open/Missing/Shorted to Battery

B0037 – AUX switch closed/shorted to ground

B0038 – AUX switch open/shorted to battery

B0040 – Left Front/Driver Side Deployment Loop Resistance Low

B0041 – Left Front/Driver Side Deployment Loop Open

B0042 – Left Front/Driver Frontal Deployment Loop Circuit

B0043 – Left Front/Driver Frontal Deployment Loop Circuit

B0044 – Left Front/Driver Frontal Deployment Loop Circuit

B0045 – Left Front Side Deploy Loop Short to Ground/Voltage Out of Range

B0051 – Deployment Commanded

B0053 – Deployment Commanded with Loop Malfunctions Present

B0057 – Right Front/Passenger Pretensioner Deployment Loop Resistance Low

B0058 – Right Front/Passenger Pretensioner Deployment Loop Open

B0059 – Right Front/Passenger Pretensioner Deployment Loop Short to Ground/Voltage Out of Range

B0061 – Roof Rail Module-Left Deployment Loop Circuit

B0062 – Roof Rail Module-Left Deployment Loop Circuit

B0064 – Left Front/Driver Pretensioner Deployment Loop Resistance Low

B0065 – Left Front/Driver Pretensioner Deployment Loop Open

B0066 – Left Front/Driver Pretensioner Deployment Loop Short to Ground/Voltage Out of Range

B0068 – Roof Rail Module-Left Deployment Loop Circuit

B0069 – Roof Rail Module-Right Deployment Loop Circuit

B0070 – Roof Rail Module-Right Deployment Loop Circuit

B0071 – Roof Rail Module-Right Deployment Loop Circuit

B0073 – Supplemental Deployment Loop #1 Resistance Low

B0074 – Supplemental Deployment Loop #1 Open

B0075 – Supplemental Deployment Loop #1 Short to Ground/Voltage Out of Range

B0077 – Left Front/Driver Side Impact Sensor (SIS) Malfunction

B0078 – Right Front/Passenger SIS Malfunction

B0079 – Incorrect Left Front/Driver SIS Installed

B0080 – Discard Left Front/Driver SIS

B0081 – Incorrect Right Front/Passenger SIS Installed

B0082 – Discard Right Front/Passenger SIS

B0086 – Supplemental Deployment Loop #2 Resistance Low

B0087 – Supplemental Deployment Loop #2 Open

B0088 – Supplemental Deployment Loop #2 Short to Ground/Voltage Out of Range

B0090 – Active switch voltage out of range

B0091 – Active switch: wrong state

B0092 – PPS passenger detection error

B0093 – PPS/CPS self-test malfunction

B0094 – CPS childseat detection error

B0095 – SDM-PPS/CPS mismatch malfunction

B0100 – Electronic Front End Sensor 1 Performance

B0101 – Electronic Front End Sensor 1 Performance

B0102 – Electronic Front End Sensor 1 Performance

B0103 – Electronic Frontal Sensor Circuit

B0104 – Electronic Frontal Sensor Circuit

B0105 – Electronic Frontal Sensor Circuit

B0109 – Side impact module-Left Rear deployment loop resistance is less than 1.3 ohms

B0110 – Side impact module-Left Rear high circuit is less than 2.4 volts

B0111 – Side impact module-Left Rear high and/or low circuits is short to ground or short to voltage

B0112 – Side impact module-Right Rear deployment loop resistance is less than 1.3 ohms

B0113 – Side impact module-Right Rear high circuit is less than 2.4 volts

B0114 – Side impact module-Right Rear high and/or low circuits is short to ground or short to voltage

B0126 – Right Panel Discharge Temperature Fault

B0130 – Air Temperature/Mode Door Actuator Malfunction

B0131 – Right Heater Discharge Temperature Fault

B0145 – Auxiliary HAVC Actuator Circuit

B0159 – Outside Air Temperature Sensor Circuit Range/Performance

B0160 – Ambient Air Temperature Sensor Circuit

B0162 – Ambient Air Temperature Sensor Circuit

B0164 – Passenger Compartment Temperature Sensor #1 (Single Sensor or LH) Circuit Range/Performance

B0169 – In-car Temp Sensor Failure (passenger -not used)

B0174 – Output Air Temperature Sensor #1 (Upper; Single or LH) Circuit Range/Performance

B0179 – Output Air Temperature Sensor #2 (Lower; Single or LH) Circuit Range/Performance

B0183 – Sunload Sensor Circuit

B0184 – Solar Load Sensor #1 Circuit Range (sunload)

B0188 – Sunload Sensor Circuit

B0189 – Solar Load Sensor #2 Circuit Range (sunload)

B0229 – HVAC Actuator Circuit

B0248 – Mode Door Inoperative Error

B0249 – Heater/Defrost/AC Door Range Error

B0263 – HVAC Actuator Circuit

B0268 – A/I Door Inoperative Error

B0269 – Air Inlet Door Range Error

B0283 – Electric Rear Defrost Circuit

B0285 – Electric Rear Defrost Circuit Low (BCM)

B0286 – Electric Rear Defrost Circuit High (BCM)

B0408 – Temperature Control #1 (Main/Front) Circuit Malfunction

B0409 – Air Mix Door #1 Range Error

B0414 – Air Temperature/Mode Door Actuator Malfunction

B0418 – HVAC Actuator Circuit

B0419 – Air Mix Door #2 Range Error

B0423 – Air Mix Door #2 Inoperative Error

B0424 – Air Temperature/Mode Door Actuator Malfunction

B0428 – Air Mix Door #3 Inoperative Error

B0429 – Temperature Control #3 Rear Circuit Range/Performance

B0510 – RH Panel Discharge Temp Sensor Failure

B0515 – RH Heater Discharge Temp Sensor Failure

B0520 – Rear Discharge Temp Sensor Failure

B0530 – Fuel Level Sensor Stuck

B0532 – Fuel Sensor Shorted To Ground

B0533 – Fuel Sensor Open/Shorted To B+

B0540 – Speedometer Circuit

B0560 – Tachometer Circuit

B0688 – Security System Indicator Circuit High

B0689 – Security System Indicator Circuit Open (BCM)

B0728 – P (park) Indicator Circuit High (BCM)

B0729 – P (park) Indicator Circuit Open (BCM)

B0733 – R (reverse) Indicator Circuit High (BCM)

B0734 – R (reverse) Indicator Circuit Open (BCM)

B0738 – N (neutral) Indicator Circuit High (BCM)

B0739 – N (neutral) Indicator Circuit Open (BCM)

B0748 – D (drive) Indicator Circuit High (BCM)

B0749 – D (drive) Indicator Circuit Open (BCM)

B0768 – Service Indicator Circuit High

B0770 – All Wheel Drive (AWD) Indicator Circuit

B0775 – Four Wheel Drive High Range (4HI) Indicator Circuit

B0780 – Four Wheel Drive Low Range (4LO) Indicator Circuit

B0785 – Two Wheel Drive High Range (2HI) Indicator Circuit

B0790 – Transfer Case Neutral Indicator Circuit

B0846 – +5 Volt Reference Out of Range

B0856 – Battery 2 Out of Range

B0951 – Dimming Circuit

B1000 – ECU Malfunction

B1001 – Option Configuration Error

B1004 – Keep Alive Memory (KAM)

B1008 – Calibration Data Not Programmed (BCM)

B1007 – EEPROM Write Error

B1009 – EEPROM Checksum Error

B1013 – ROM Checksum Error

B1014 – Program ROM Checksum Error

B1015 – Passenger Deploy. Loop Resistance High

B1016 – Passenger Deployment Loop Resistance Low

B1017 – Passenger Deployment Loop Open

B1018 – Passenger Deployment Loop Short to GND

B1019 – Passenger Deploy. Loop Short to Voltage

B1021 – Driver Deployment Loop Resistance High

B1022 – Driver Deployment Loop Resistance Low

B1023 – Integral Switch Performance

B1024 – Driver Deployment Loop Short to Ground

B1025 – Driver Deployment Loop Short to Voltage

B1026 – Driver Deployment Loop Open

B1035 – Discr. Sensor Closed or Short to GND

B1036 – Discr. Sensor Open or Short to Voltage

B1045 – Audio Output 3 Circuit (Radio)

B1051 – Frontal Air Bag and Preten Deployment

B1053 – Deployment Commanded w/Loop Malfunction

B1054 – Infl Rst IP Module Switch Circuit Failure

B1055 – Audio Output 4 Circuit (Radio)

B1061 – Lamp Circuit Failure

B1071 – Internal SDM Failure

B1115 – Passenger Deploy. Loop Resistance High

B1116 – Passenger Deploy. Loop Resistance Low

B1117 – Passenger Deployment Loop Open

B1121 – Driver Deployment Loop Resistance High

B1122 – Driver Deployment Loop Resistance Low

B1124 – Driver/Passenger Deploy. Loop Short to GND

B1125 – Driver/Pass Deploy Loop Short to Voltage

B1126 – Driver Deployment Loop Open

B1131 – Passenger Pretensioner Loop Resistance High

B1132 – Passenger Pretensioner Loop Resistance Low

B1134 – Passenger Pretensioner Loop Open

B1135 – Discr. Sensor Closed or Short to GND

B1136 – Discr. Sensor Open or Short to Voltage

B1141 – Driver Pretensioner Loop Resistance High

B1142 – Driver Pretens. Deploy. Loop Res. Low

B1144 – Driver/Pass Pretens. Loop Short to GND

B1145 – Driver/Pass Pretens. Loop Short to Volt

B1146 – Driver Pretensioner Loop Open

B1147 – Driver Side Air Bag System Malfunction

B1148 – Passenger Side Air Bag System Malfunction

B1151 – Deployment Commanded – Frontal

B1152 – Data Area Full

B1153 – Deployment Commanded w/Loop Malfunction

B1155 – SDM Calibration Mismatch

B1159 – Loss of Serial Data-Key Not Received

B1160 – Loss of Serial Data – VIN Not Received

B1161 – Lamp Circuit Failure

B1163 – Loss of Serial Data-No Lamp Response

B1171 – Internal SDM Failure

B1245 – CD Changer Not Responding

B1259 – The digital radio receiver detects an antenna fault

B1271 – Theft Lock Enabled – VIN does not match expect value

B1310 – Ambient Air Temperature Sensor Failure

B1311 – Outside Air Temp Sensor Short Circuit

B1312 – High Side Temp Sensor Open Circuit

B1313 – High Side Temp Sensor Short Circuit

B1314 – Evaporator Inlet Temp Sensor Open Circuit

B1315 – Evaporator Inlet Temp Sensor Short Circuit

B1316 – In Car Temperature Sensor Open Circuit

B1317 – In Car Air Temperature Sensor

B1318 – LH Sun Load Sensor Fault

B1319 – Sunload Sensor Short Circuit

B1321 – A/C Low Side Temperature Sensor Fault

B1324 – A/C Refrigerant Overpressure

B1327 – Vehicle system voltage below 9.0 volts

B1328 – Vehicle system voltage is greater than 15.9 volts

B1328 – RH Sun Load Sensor Fault

B1330 – Left A/C Discharge Sensor Fault

B1331 – Right A/C Discharge Sensor Fault

B1332 – Left Heater Discharge Sensor Fault

B1333 – Right Heater Discharge Sensor Fault

B1336 – Memory seat module (MSM) current exceeds 81 amps

B1340 – Air Mix Door One Movement Fault

B1341 – Air Mix Door Two Movement Fault

B1343 – Air Inlet Door Movement Fault

B1344 – HeaterDefrost/AC Door Movement Fault

B1347 – Very Low A/C Refrigerant Warning

B1348 – Very Low A/C Refrigerant Pressure

B1350 – Engine Coolant Over-Temperature

B1372 – Device Ignition 1 Circuit Low

B1375 – Device Ignition 3 (ON) Circuit

B1377 – Device Ignition 3 (ON) Circuit Low (BCM)

B1378 – Device Ignition 3 (ON) Circuit High (BCM)

B1382 – Device Ignition ACCESSORY Circuit Low

B1390 – Device Voltage Reference Input Circuit Malfunction

B1396 – Device Voltage Reference Output 1 Circuit Range Performance

B1399 – Loss of KDD Communications

B1420 – Seat Switch Input Status

B1422 – Device Power Moding Malfunction

B1438 – IPC High Voltage Output Overcurrent to IPM

B1440 – Power Mode Master Input Circuits Mismatch

B1480 – Battery Rundown Protection Circuit Malfunction

B1482 – Battery Rundown Protection Circuit Low (BCM)

B1513 – Voltage falls below 10.5 volts with the engine is running

B1514 – Voltage is greater than 16.2 volts with the engine running

B1550 – Mirror Left Front or Right Front Select Switch Circuit

B1552 – Keep Alive Memory (KAM) Error

B1556 – IPC EEPROM Odo/Configuration Error

B1557 – EEPROM Calibration Error

B1558 – BCM EPROM Checksum Error

B1586 – Mirror Horiz. Pos Sensor-Out of Range/Open

B1591 – Mirror Vert. Pos Sensor-Out of Range/Open

B1652 – Loss of Keep Alive Memory (KAM)

B1656 – EEPROM Write Error

B1658 – EEPROM Checksum Error

B1697 – Mirror Switch L Input Shorted to Ground

B1698 – Mirror Switch L Up Input Stuck High

B1702 – Mirror Switch L Input Shorted to Ground

B1703 – Mirror Switch L Down Input Stuck High

B1707 – Mirror Switch R Input Shorted to Ground

B1708 – Mirror Switch R Up Input Stuck High

B1710 – Switched Antenna Error

B1712 – Mirror Switch R Input Shorted to Ground

B1713 – Mirror Switch R Down Input Stuck High

B1717 – Mirror Power Fold Control Switch Shorted Low

B1718 – Power Folding Mirror Switch Input Circuit High

B1720 – Mirror Up and Down Control Switch Circuit

B1721 – Mirror Left and Right Control Switch Circuit

B1723 – Mirror Motor Control Circuit 1 Performance

B1724 – Mirror Motor Control Circuit 2 Performance

B1735 – Driver Seat Front Up Switch Circuit Malfunction (Power Seat Switch Circuit)

B1740 – Driver Seat Front Down Switch Circuit Malfunction

B1745 – Driver Seat Rear Up Switch Circuit Malfunction

B1750 – Driver Seat Rear Down Switch Circuit Malfunction

B1755 – Driver Seat Asm Forward Switch Circuit Malfunction

B1760 – Driver Seat Asm Rearward Switch Circuit Malfunction

B1760 – CD Changer Not Responding

B1761 – CD changer tracking fault

B1762 – CD changer focus error

B1763 – CD player load/unload fault

B1770 – Cassette not responding

B1771 – Cassette tape slow

B1772 – Cassette head cleaning required

B1780 – Theft Lock Enabled

B1802 – Inadv. Pwr Short to Ground

B1805 – Ignition Switch Problem

B1815 – Driver Recline Forward Switch Circuit Malfunction

B1820 – Driver Recline Rearward Switch Circuit Malfunction

B1825 – Driver Recline Sensor Circuit Malfunction

B1830 – Driver Lumbar Forward Switch Circuit Malfunction

B1835 – Driver Lumbar Rearward Switch Circuit Malfunction

B1840 – Driver Lumbar Up Switch Circuit Malfunction

B1845 – Driver Lumbar Down Switch Circuit Malfunction

B1850 – Driver Lumbar Horiz Sensor Circuit Malfunction

B1860 – Driver Lumbar Vert Sensor Circuit Malfunction

B1870 – Driver Belt Tower Up Switch Circuit Malfunction

B1875 – Driver Belt Tower Down Switch Circuit Malfunction

B1900 – Driver Belt Tower Vert Sensor Circuit Malfunction

B1910 – Generator L-Terminal Open Circuit

B1911 – Generator L-Terminal Problem

B1913 – Heated Seat Switch – Mode Input Shorted to Battery

B1918 – Heated Seat Switch – Temperature Input Shorted to Battery

B1970 – Exterior Lamp Power

B1971 – Inadvertent Power

B1972 – Low Power Driver Fault

B1973 – High Power Control Fault

B1981 – Battery Voltage Low

B1982 – Device Power Circuit High

B1983 – Device Power Circuit Low

B2075 – Lumbar Switch Control Circuit

B2080 – Lumbar Switch Control Circuit

B2085 – Lumbar Switch Control Circuit

B2090 – Lumbar Switch Control Circuit

B2101 – Recline Aft Switch Failed

B2102 – Recline Forward Switch Failed

B2103 – Rear Vertical Down Switch Failed

B2104 – Rear Vertical Up Switch Failed

B2105 – Horizontal Aft Switch Failed

B2106 – Horizontal Forward Switch Failed

B2107 – Front Vertical Down Switch Failed

B2108 – Front Vertical Up Switch Failed

B2109 – Lumbar Aft Switch Failed

B2110 – Lumbar Forward Switch Failed

B2111 – Lumbar Down Switch Failed

B2112 – Lumbar Up Switch Failed

B2115 – Recline Sensor Failed

B2116 – Rear Vertical Sensor Failed

B2117 – Horizontal Sensor Failed

B2118 – Front Vertical Sensor Failed

B2119 – Lumbar Forward/Aft Sensor Failed

B2120 – Lumbar Up/Down Sensor Failed

B2130 – Driver Memory 1 Select Switch Circuit Malfunction

B2131 – Driver Memory 2 Select Switch Circuit Malfunction

B2132 – Driver Memory Exit Exit/Off Switch Circuit Malfunction

B2133 – Driver Memory Set Switch Circuit Malfunction

B2140 – Mirror Up Control Switch Circuit Malfunction

B2141 – Mirror Down Control Switch Circuit Malfunction

B2142 – Mirror Left Control Switch Circuit Malfunction

B2143 – Mirror Right Control Switch Circuit Malfunction

B2144 – Left Front Mirror Vertical Position Sensor Circuit Low

B2145 – Left Front Mirror Vertical Position Sensor Circuit High

B2146 – Left Front Mirror Horizontal Position Sensor Circuit Low

B2147 – Left Front Mirror Horizontal Position Sensor Circuit High

B2148 – Right Front Mirror Vertical Position Sensor Circuit Low

B2149 – Right Front Mirror Vertical Position Sensor Circuit High

B2150 – Right Front Mirror Horizontal Position Sensor Circuit Low

B2151 – Right Front Mirror Horizontal Position Sensor Circuit High

B2175 – Tilt/Telescope Module Manual Switch Fail

B2200 – Left Front Window Switch Stuck in Up Position

B2201 – Left Front Window Switch Stuck in Down Position

B2202 – Right Front Window Switch Stuck in Up Position

B2203 – Right Front Window Switch Stuck in Down Position

B2204 – Left Rear Window Switch Stuck in Up Position

B2205 – Left Rear Window Switch Stuck in Down Position

B2206 – Right Rear Window Switch Stuck in Up Position

B2207 – Right Rear Window Switch Stuck in Down Position

B2212 – Right Front Switch on Left Front Door Stuck Up Position

B2213 – Right Front Switch on Left Front Door Stuck Down Position

B2214 – Left Rear Switch on Left Front Door Stuck Up Position

B2215 – Left Rear Switch on Left Front Door Stuck Down Position

B2216 – Right Rear Switch on Left Front Door Stuck Up Position

B2217 – Right Rear Switch on Left Front Door Stuck Down Position

B2220 – Left Front Door Lock/Unlock Switch Stuck in Lock

B2221 – Left Front Door Lock/Unlock Switch Stuck UnLock

B2222 – Right Front Door Lock/Unlock Switch Stuck in Lock

B2223 – Right Front Door Lock/Unlock Switch Stuck UnLock

B2224 – Left Rear Door Lock/Unlock Switch Stuck in Lock

B2226 – Right Rear Door Lock/Unlock Switch Stuck in Lock

B2240 – Memory 1 Switch Failed

B2241 – Memory 2 Switch Failed

B2242 – Memory Exit Switch Failed

B2243 – Memory Set Switch Failed

B2310 – Hand Set Failure

B2311 – TRU Failure

B2312 – Software Failure

B2355 – Driver Front Vertical Sensor Malfunction

B2365 – Driver Rear Vertical Sensor Malfunction

B2375 – Driver Seat Asm Horiz Sensor Circuit Malfunction

B2419 – Twilight Photocell Circuit Problem

B2420 – Twilight Delay Pot Failure

B2422 – Interior Lamp Rheostat Failure

B2425 – Seat Heater Circuit

B2430 – Seat Heater Circuit

B2435 – Seat Back Heater Sensor

B2440 – Seat Back Heater Sensor

B2455 – Open or short in Cellular Phone Microphone Circuit

B2460 – Navigation Antenna Selector Circuit High Current

B2461 – Navigation ECU Synchronous Signal Error

B2462 – GPS Signal Error

B2463 – Navigation CD Player – No Disk

B2464 – Navigation CD Player – Decoding Error

B2465 – Navigation CD Player – Data Error

B2466 – Navigation VICS Memory Error

B2468 – Navigation Display Head (NDH) Malfunction

B2470 – Daytime Running Lamps Fault

B2470 – Cellular Phone Antenna Circuit (2000+)

B2471 – Interior Lamp Fault

B2472 – Low Beam Fault

B2473 – High Beam Fault

B2474 – Navigation Display Head (NDH) Back Lighting Malfunction

B2475 – Navigation Display Head (NDH) Auxiliary Input Malfunction

B2476 – Cellular Phone Select Service Switch Malfunction (keypad signal circuit)

B2477 – Reverse Lamp Relay Shorted to Ground

B2478 – Reverse Lamp Shorted to Battery

B2482 – Cellular Phone Select Service Switch Range/Performance

B2483 – Global Positioning System (GPS) Antenna Circuit

B2484 – Global Positioning System (GPS) Antenna Circuit

B2502 – Auto Trans Shift Lock Control Shorted to Ground

B2503 – Park Gear (Auto Trans Shift Lock Control) Relay Shorted to Batt

B2507 – Voltage from climate control seat module (CCSM) is less than 2.0 volts or greater than 10 volts

B2510 – Steering Wheel Controls HVAC Key Stuck

B2511 – Steering Wheel Controls Conv Key Stuck

B2512 – Strng Wheel Controls Illegal A/D Values

B2515 – Strg Whl Cont Illegal Resistance Value

B2527 – Front Fog Lamp Circuit Low

B2530 – Front Foglamps Control Circuit

B2532 – Front Fog Lamps Control Circuit Low (BCM)

B2533 – Front Fog Lamps Control Circuit High (BCM)

B2540 – Rear Foglamps Control Circuit

B2550 – Storage Mode Entered (Backup Lamps Control Circuit)

B2556 – Interior Lamp Rheostat Circuit Range

B2560 – RKE Message Validation Error

B2575 – Headlamp Control Circuit

B2577 – Headlamp Relay Output Circuit Low (BCM)

B2578 – Headlamp Relay Output Circuit High (BCM)

B2580 – Headlamp High Beam Control Circuit

B2585 – Parklamp Control Circuit Malfunction

B2587 – Park Lamp Relay Output Circuit Low (BCM)

B2588 – Park Lamp Relay Output Circuit High (BCM)

B2600 – Daytime Running Lamp Control Circuit (BCM)

B2602 – Daytime Running Lamp Circuit Low (BCM)

B2603 – Daytime Running Lamp Circuit High (BCM)

B2610 – Passenger Compartment Dimming 1 Circuit

B2615 – Passenger Compartment Dimming 2 Circuit

B2620 – Display Dimming Input Circuit

B2622 – Display Dimming Pulse Width Modulation (PWM) Input Circuit Low (BCM)

B2623 – Display Dimming Pulse Width Modulation (PWM) Input Circuit High (BCM)

B2625 – Display Dimming Pulse Width Modulation (PWM) Output Circuit

B2627 – Display Dimming Pulse Width Modulation (PWM) Output Circuit Low (BCM)

B2628 – Display Dimming Pulse Width Modulation (PWM) Output Circuit High (BCM)

B2641 – Delayed Exterior Lighting Ctrl Circuit Range

B2645 – Ambient Light Sensor Circuit

B2646 – Ambient Light Sensor Circuit Range

B2647 – Ambient Light Sensor Circuit Low (BCM)

B2662 – Park Lamp Relay Output Circuit Low (BCM)

B2697 – Headlamp Washer Request Circuit

B2700 – Ignition Shift Interlock Circuit (base number)

B2701 – Ignition Shift Interlock Circuit Range/Performance

B2702 – Ignition Shift Interlock Circuit Low

B2703 – Ignition Shift Interlock Circuit High

B2704 – Ignition Shift Interlock Circuit Open

B2707 – Gearshift Unlock Circuit Low (BCM)

B2708 – Gearshift Unlock Circuit High (BCM)

B2710 – PASSKey Open/Shorted Pellet

B2711 – PASSKey Open/Shorted Pellet After Good Key

B2719 – CTD-Trunk Tamper Switch Fault

B2725 – ATC Mode Switch Circuit Malfunction

B2732 – Trunk Release Switch Circuit Low

B2734 – Coded Key Controller Memory Failure

B2743 – Fog Lamp Switch Circuit High (BCM)

B2750 – PASSKey Data Communication Failure

B2752 – Horn Relay Coil Circuit Low (BCM)

B2753 – Horn Relay Coil Circuit High (BCM)

B2757 – Driver Memory 1 Select Switch Circuit Low

B2762 – Driver Memory 2 Select Switch Circuit Low

B2767 – Memory Set Switch Failed Low

B2772 – Driver Memory Exit Switch Circuit Low

B2780 – Wrong Resistor Before Good

B2781 – Wrong Resistor After Good

B2782 – PASSKey Pellet Resistance Not Programmed

B2783 – Key Code/Password Corrupted in Memory

B2805 – Steering Whl Controls HVAC Switch Circuit Malfunction

B2810 – Steering wheel controls Entertainment Circuit Malfunction

B2815 – Steering Wheel Controls Illegal Resistance Value

B2853 – Telescope Forward Switch Circuit Malfunction

B2858 – Telescope Rearward Switch Circuit Malfunction

B2860 – Telescope Position Sensor Range

B2862 – Telescope Position Sensor Low

B2873 – Tilt Up Switch Circuit Malfunction

B2878 – Tilt Down Switch Circuit Malfunction

B2880 – Tilt Position Sensor Range

B2882 – Tilt Position Sensor Low

B2891 – Tilt/Telescope Motor Over Current

B2904 – Tilt/Telescope 4-way Position Switch Circuit Malfunction

B2947 – Security System Sensor Power Circuit Low

B2948 – Security System Sensor Power Circuit High

B2955 – Security System Sensor Data Circuit Malfunction

B2957 – Security System Sensor Data Circuit Low

B2958 – Security System Sensor Data Circuit High

B2960 – Security System Sensor Data Incorrect but Valid

B2961 – Key In Ignition Circuit Malfunction

B2965 – Key in Ignition Circuit Open (IPC)

B3028 – Starter Relay Interface Short to Ground

B3029 – Starter Relay Interface Open/Short to B+

B3031 – Key Decoder Device in Assem Learn Mode

B3033 – Security System Indicates Tamper

B3055 – Key Not Present

B3060 – Security System Sensor Data Incorrect but Valid

B3064 – Driver Door Key Cylinder Circuit

B3069 – Right Front/Left Front Door Key Unlock Circuit Low

B3108 – Transmitter Synchronization Failure

B3109 – 3 consecutive low battery signals from the same programmed transmitter

B3127 – LF Door Only, Unlock Circuit Low (BCM)

B3128 – LF Door Only, Unlock Circuit High (BCM)

B3132 – All Door Unlock Circuit Low (BCM)

B3133 – All Door Unlock Circuit High (BCM)

B3137 – All Door Lock Circuit Low (BCM)

B3138 – All Door Lock Circuit High (BCM)

B3142 – Left Front Unlock Switch Circuit Low

B3147 – Passenger Unlock Switch Circuit Low

B3152 – Left Front Lock Switch Circuit Low

B3157 – Passenger Lock Switch Circuit Low

B3172 – Window Up Switch Circuit Low

B3177 – Window Down Switch Circuit Low

B3182 – Window Switch Circuit

B3187 – Window Switch Circuit

B3192 – Window Switch Circuit

B3197 – Window Switch Circuit

B3203 – Rear Window Lockout Switch Input Circuit High

B3282 – Window Switch-Express Input Shorted to Ground

B3287 – Left Rear Window Switch Express Down Circuit Low

B3292 – Right Rear Window Switch Express Down Circuit Low

B3282 – Window Switch-Express Input Shorted to Ground

B3287 – Window Switch Circuit

B3292 – Window Switch Circuit

B3377 – Left Front Window Up Switch Circuit Low

B3382 – Left Front Window Down Switch Circuit Low

B3387 – Right Front Window Up Switch Circuit Low

B3392 – Right Front Window Down Switch Circuit Low

B3397 – Left Rear Window Up Switch Circuit Low

B3410 – AHLD Front Axle Sensor Signal Circuit

B3420 – AHLD Rear Axle Sensor Signal Circuit

B3452 – Left Rear Window Down Switch Circuit Low

B3457 – Right Rear Window Up Switch Circuit Low

B3462 – Right Rear Window Down Switch Circuit Low

B3467 – Left Front Window Express Down Circuit Low

B3472 – Right Front Window Express Down Circuit Low

B3477 – Left Rear Window Express Down Circuit Low

B3482 – MalfunctionWindow Express Down Circuit Low

B3517 – Left Rear Door Switch Express Up/Down Window Contact Shorted to GND

B3522 – Right Rear Door Switch Express Up/Down Window Contact Shorted to GND

B3527 – Window Lockout Switch Circuit Low

B3531 – Auxiliary HAVC Actuator Circuit

B3642 – Seat cool temperature switch shorted

B3702 – Intermittent Wiper Delay Input Circuit Low (BCM)

B3703 – Intermittent Wiper Delay Input Circuit High/Open (BCM)

B3708 – Front Washer Motor Input High (BCM)

B3713 – Rear Washer Motor Input Circuit High (BCM)

B3717 – Front Wiper Relay Drive Circuit Low (BCM)

B3718 – Front Wiper Relay Drive Circuit High (BCM)

B3722 – Rear Wiper Relay Drive Circuit Low (BCM)

B3723 – Rear Wiper Relay Drive Circuit High (BCM)

B3761 – HVAC Actuator Circuit

B3770 – HVAC Actuator Circuit

B3793 – Memory Seat Module Over Current

B3801 – Passenger Compartment Lamp Request Circuit

B3802 – Parklamps Request Circuit

B3808 – Rear Door Lock Relay Circuit

B3809 – Rear Door Unlock Relay Circuit

B3810 – Washer Relay Circuit

B3811 – Washer Relay Circuit

B3819 – Left Rear Power Window Up Relay Circuit

B3820 – Left Rear Power Window Down Relay Circuit

B3821 – Window Lockout Circuit Low

B3822 – Right Rear Power Window Up Relay Circuit

B3823 – Right Rear Power Window Down Relay Circuit

B3824 – Window Lockout Circuit Low

B3832 – Window Position Sensor Circuit

B3833 – Window Position Sensor Circuit

B3905 – Lumbar Switch Control Circuit

B3935 – Transponder Authentication Error

B1200 Climate Control Pushbutton Circuit Failure

B1201 Fuel Sender Circuit Failure

B1202 Fuel Sender Circuit Open

B1203 Fuel Sender Circuit Short To Battery

B1204 Fuel Sender Circuit Short To Ground

B1205 EIC Switch-1 Assembly Circuit Failure

B1206 EIC Switch-1 Assembly Circuit Open

B1207 EIC Switch-1 Assembly Circuit Short To Battery

B1208 EIC Switch-1 Assembly Circuit Short To Ground

B1209 EIC Switch-2 Assembly Circuit Failure

B1210 EIC Switch-2 Assembly Circuit Open

B1211 EIC Switch-2 Assembly Circuit Short To Battery

B1212 EIC Switch-2 Assembly Circuit Short To Ground

B1213 Anti-Theft Number of Programmed Keys Is Below Minimum

B1214 Running Board Lamp Circuit Failure

B1215 Running Board Lamp Circuit Short to Battery

B1216 Emergency & Road Side Assistance Switch Circuit Short to Ground

B1217 Horn Relay Coil Circuit Failure

B1218 Horn Relay Coil Circuit Short to V batt

B1219 Fuel Tank Pressure Sensor Circuit Failure

B1220 Fuel Tank Pressure Sensor Circuit Open

B1222 Fuel Temperature Sensor #1 Circuit Failure

B1223 Fuel Temperature Sensor #1 Circuit Open

B1224 Fuel Temperature Sensor #1 Circuit Short to Battery

B1225 Fuel Temperature Sensor #1 Circuit Short to Ground

B1226 Fuel Temperature Sensor #2 Circuit Failure

B1227 Fuel Temperature Sensor #2 Circuit Open

B1228 Fuel Temperature Sensor #2 Circuit Short to Battery

B1229 Fuel Temperature Sensor #2 Circuit Short to Ground

B1231 Longitudinal Acceleration Threshold Exceeded

B1232 See Manufacturer

B1233 Glass Break Sensor Failure

B1234 Mirror Switch Invalid Code

B1235 Window Feedback Failure

B1236 Window Feedback Loss of Signal

B1237 Window Feedback Out of Range

B1238 over Temperature Fault

B1239 Air Flow Blend Door Driver Circuit Failure

B1240 Wiper Washer Rear Pump Relay Circuit Failure

B1241 Wiper Washer Rear Pump Relay Circuit Short to Battery

B1242 Air Flow Recirculation Door Driver Circuit Failure

B1243 Express Window down Switch Circuit Short to Battery

B1244 Wiper Rear Motor Run Relay Circuit Failure

B1245 Wiper Rear Motor Run Relay Circuit Short to Battery

B1246 Dim Panel Potentiometer Switch Circuit Failure

B1247 Panel Dim Switch Circuit Open

B1248 Passenger’s Seatback Auto glides Rearward Switch Circuit Short to Ground

B1249 Blend Door Failure

B1250 Air Temperature Internal Sensor Circuit Failure

B1251 Air Temperature Internal Sensor Circuit Open

B1252 Air Temperature Internal Sensor Circuit Short To Battery

B1253 Air Temperature Internal Sensor Circuit Short To Ground

B1254 Air Temperature External Sensor Circuit Failure

B1255 Air Temperature External Sensor Circuit Open

B1256 Air Temperature External Sensor Circuit Short To Battery

B1257 Air Temperature External Sensor Circuit Short To Ground

B1258 Solar Radiation Sensor Circuit Failure

B1259 Solar Radiation Sensor Circuit Open

B1260 Solar Radiation Sensor Circuit Short To Battery

B1261 Solar Radiation Sensor Circuit Short To Ground

B1262 Servo Motor Defrost Circuit Failure

B1263 Servo Motor Vent Circuit Failure

B1264 Servo Motor Foot Circuit Failure

B1265 Servo Motor Cool air Bypass Circuit Failure

B1266 Servo Motor Air intake Left Circuit Failure

B1267 Servo Motor Air intake Right Circuit Failure

B1268 Servo Motor Potentiometer Defrost Circuit Failure

B1269 Servo Motor Potentiometer Defrost Circuit Open

B1270 Servo Motor Potentiometer Defrost Circuit Short To Battery

B1271 Servo Motor Potentiometer Defrost Circuit Short To Ground

B1272 Servo Motor Potentiometer Vent Circuit Failure

B1273 Servo Motor Potentiometer Vent Circuit Open

B1274 Servo Motor Potentiometer Vent Circuit Short To Battery

B1275 Servo Motor Potentiometer Vent Circuit Short To Ground

B1276 Servo Motor Potentiometer Foot Circuit Failure

B1277 Servo Motor Potentiometer Foot Circuit Open

B1278 Servo Motor Potentiometer Foot Circuit Short To Battery

B1279 Servo Motor Potentiometer Foot Circuit Short To Ground

B1280 Servo Motor Potentiometer Cool air Circuit Failure

B1281 Servo Motor Potentiometer Cool air Circuit Open

B1282 Servo Motor Potentiometer Cool air Circuit Short to Battery

B1283 Servo Motor Potentiometer Cool air Circuit Short to Ground

B1284 Servo Motor Potentiometer Air intake Left Circuit Failure

B1285 Servo Motor Potentiometer Air intake Left Circuit Open

B1286 Servo Motor Potentiometer Air intake Left Circuit Short to Battery

B1287 Servo Motor Potentiometer Air intake Left Circuit Short to Ground

B1288 Servo Motor Potentiometer Air intake Right Circuit Failure

B1289 Servo Motor Potentiometer Air intake Right Circuit Open

B1290 Servo Motor Potentiometer Air intake Right Circuit Short to Battery

B1291 Servo Motor Potentiometer Air intake Right Circuit Short to Ground

B1292 Battery Power Relay Circuit Failure

B1293 Battery Power Relay Circuit Open

B1294 Battery Power Relay Circuit Short To Battery

B1295 Battery Power Relay Circuit Short To Ground

B1296 Power Supply Sensor Circuit Failure

B1297 Power Supply Sensor Circuit Open

B1298 Power Supply Sensor Circuit Short To Battery

B1299 Power Supply Sensor Circuit Short To Ground

B1300 Power Door Lock Circuit Failure

B1301 Power Door Lock Circuit Open

B1302 Accessory Delay Relay Coil Circuit Failure

B1303 Accessory Delay Relay Coil Circuit Open

B1304 Accessory Delay Relay Coil Circuit Short To Battery

B1305 Accessory Delay Relay Coil Circuit Short To Ground

B1306 Oil Level Switch Circuit Open

B1307 Oil Level Switch Circuit Short To Battery

B1308 Oil Level Switch Circuit Short To Ground

B1309 Power Door Lock Circuit Short To Ground

B1310 Power Door Unlock Circuit Failure

B1311 Power Door Unlock Circuit Open

B1312 Lamp Headlamp Input Circuit Short To Battery

B1313 Battery Saver Relay Coil Circuit Failure

B1314 Battery Saver Relay Coil Circuit Open

B1315 Battery Saver Relay Coil Circuit Short To Battery

B1316 Battery Saver Relay Coil Circuit Short To Ground

B1317 Battery Voltage High

B1318 Battery Voltage Low

B1319 Driver Door Ajar Circuit Failure

B1320 Driver Door Ajar Circuit Open

B1321 Driver Door Ajar Circuit Short To Battery

B1322 Driver Door Ajar Circuit Short To Ground

B1323 Door Ajar Lamp Circuit Failure

B1324 Door Ajar Lamp Circuit Open

B1325 Door Ajar Lamp Circuit Short To Battery

B1326 Door Ajar Lamp Circuit Short To Ground

B1327 Passenger Door Ajar Circuit Failure

B1328 Passenger Door Ajar Circuit Open

B1329 Passenger Door Ajar Circuit Short To Battery

B1330 Passenger Door Ajar Circuit Short To Ground

B1331 Deck lid Ajar Rear Door Circuit Failure

B1332 Deck lid Ajar Rear Door Circuit Open

B1333 Deck lid Ajar Rear Door Circuit Short To Battery

B1334 Deck lid Ajar Rear Door Circuit Short To Ground

B1335 Door Ajar RR Circuit Failure

B1336 Door Ajar RR Circuit Open

B1337 Door Ajar RR Circuit Short To Battery

B1338 Door Ajar RR Circuit Short To Ground

B1339 Chime Input Request Circuit Short To Battery

B1340 Chime Input Request Circuit Short To Ground

B1341 Power Door Unlock Circuit Short To Ground

B1342 ECU Is Defective

B1343 Heated Backlight Input Circuit Failure

B1344 Heated Backlight Input Circuit Open

B1345 Heated Backlight Input Circuit Short To Ground

B1346 Heated Backlight Input Circuit Short To Battery

B1347 Heated Backlight Relay Circuit Failure

B1348 Heated Backlight Relay Circuit Open

B1349 Heated Backlight Relay Short to Battery

B1350 Heated Backlight Relay Short To Ground

B1351 Ignition Key-In Circuit Short To Battery

B1352 Ignition Key-In Circuit Failure

B1353 Ignition Key-In Circuit Open

B1354 Ignition Key-In Circuit Short To Ground

B1355 Ignition Run Circuit Failure

B1356 Ignition Run Circuit Open

B1357 Ignition Run Circuit Short To Battery

B1358 Ignition Run Circuit Short To Ground

B1359 Ignition Run/Acc Circuit Failure

B1360 Ignition Run/Acc Circuit Open

B1361 Ignition Run/Acc Circuit Short To Battery

B1362 Ignition Run/Acc Circuit Short To Ground

B1363 Ignition Start Circuit Failure

B1364 Ignition Start Circuit Open

B1365 Ignition Start Circuit Short To Battery

B1366 Ignition Start Circuit Short To Ground

B1367 Ignition Tach Circuit Failure

B1368 Ignition Tach Circuit Open

B1369 Ignition Tach Circuit Short To Battery

B1370 Ignition Tach Circuit Short To Ground

B1371 Illuminated Entry Relay Circuit Failure

B1372 Illuminated Entry Relay Circuit Open

B1373 Illuminated Entry Relay Short To Battery

B1374 Illuminated Entry Relay Short To Ground

B1375 Oil Change Lamp Circuit Open

B1376 Oil Change Lamp Circuit Short To Battery

B1377 Oil Change Lamp Circuit Failure

B1378 Oil Change Lamp Circuit Short To Ground

B1379 Oil Change Reset Button Circuit Short To Ground

B1380 Oil Change Reset Button Circuit Failure

B1381 Oil Change Reset Button Circuit Open

B1382 Oil Change Reset Button Circuit Short To Battery

B1383 Oil Level Lamp Circuit Short To Battery

B1384 Oil Level Lamp Circuit Failure

B1385 Oil Level Lamp Circuit Open

B1386 Oil Level Lamp Circuit Short To Ground

B1387 Oil Temperature Sensor Circuit Open

B1388 Oil Temperature Sensor Circuit Short To Battery

B1389 Oil Temperature Sensor Circuit Failure

B1390 Oil Temperature Sensor Circuit Short To Ground

B1391 Oil Level Switch Circuit Failure

B1392 Power Door Memory Lock Relay Circuit Failure

B1393 Power Door Memory Lock Relay Circuit Open

B1394 Power Door Memory Lock Relay Circuit Short To Battery

B1395 Power Door Memory Lock Relay Circuit Short To Ground

B1396 Power Door Lock Circuit Short To Battery

B1397 Power Door Unlock Circuit Short To Battery

B1398 Driver Power Window One Touch Window Relay Circuit Failure

B1399 Driver Power Window One Touch Window Relay Circuit Open

B1400 Driver Power Window One Touch Window Relay Circuit Short To Battery

B1401 Driver Power Window One Touch Window Relay Circuit Short To Ground

B1402 Driver Power Window down Switch Circuit Failure

B1403 Driver Power Window up Switch Circuit Failure

B1404 Driver Power Window down Circuit Open

B1405 Driver Power Window down Circuit Short to Battery

B1406 Driver Power Window Down Circuit Short To Ground

B1407 Driver Power Window up Circuit Open

B1408 Driver Power Window up Circuit Short to Battery

B1409 Driver Power Window Up Circuit Short To Ground

B1410 Driver Power Window Motor Circuit Failure

B1411 Driver Power Window Motor Circuit Open

B1412 Driver Power Window Motor Circuit Short To Battery

B1413 Driver Power Window Motor Circuit Short To Ground

B1414 Power Window LR Motor Circuit Failure

B1415 Power Window LR Motor Circuit Open

B1416 Power Window LR Motor Circuit Short To Battery

B1417 Power Window LR Motor Circuit Short To Ground

B1418 Passenger Power Window Motor Circuit Failure

B1419 Passenger Power Window Motor Circuit Open

B1420 Passenger Power Window Motor Circuit Short To Battery

B1421 Passenger Power Window Motor Circuit Short To Ground

B1422 Power Window RR Motor Circuit Failure

B1423 Power Window RR Motor Circuit Open

B1424 Power Window RR Motor Circuit Short To Battery

B1425 Power Window RR Motor Circuit Short To Ground

B1426 Lamp Seat Belt Circuit Short To Battery

B1427 Lamp Seat Belt Circuit Open

B1428 Lamp Seat Belt Circuit Failure

B1429 Lamp Seat Belt Circuit Short To Ground

B1430 Seat Belt Switch Circuit Short To Ground

B1431 Wiper Brake/Run Relay Circuit Failure

B1432 Wiper Brake/Run Relay Circuit Short To Battery

B1433 Wiper Brake/Run Relay Circuit Short To Ground

B1434 Wiper Hi/Low Speed Relay Coil Circuit Failure

B1435 Wiper Hi/Low Speed Relay Coil Circuit Open

B1436 Wiper Hi/Low Speed Relay Coil Circuit Short To Battery

B1437 Wiper Hi/Low Speed Relay Coil Circuit Short To Ground

B1438 Wiper Mode Select Switch Circuit Failure

B1439 Wiper Mode Select Switch Circuit Open

B1440 Wiper Mode Select Switch Circuit Short To Battery

B1441 Wiper Mode Select Switch Circuit Short To Ground

B1442 Door Handle Switch Circuit Failure

B1443 Door Handle Switch Circuit Open

B1444 Door Handle Switch Circuit Short To Battery

B1445 Door Handle Switch Circuit Short To Ground

B1446 Wiper Park Sense Circuit Failure

B1447 Wiper Park Sense Circuit Open

B1448 Wiper Park Sense Circuit Short To Battery

B1449 Wiper Park Sense Circuit Short To Ground

B1450 Wiper Wash/Delay Switch Circuit Failure

B1451 Wiper Wash/Delay Switch Circuit Open

B1452 Wiper Wash/Delay Switch Circuit Short To Battery

B1453 Wiper Wash/Delay Switch Circuit Short To Ground

B1454 Wiper Washer Fluid Lamp Circuit Failure

B1455 Wiper Washer Fluid Lamp Circuit Open

B1456 Wiper Washer Fluid Lamp Circuit Short To Battery

B1457 Wiper Washer Fluid Lamp Circuit Short To Ground

B1458 Wiper Washer Pump Motor Relay Circuit Failure

B1459 Wiper Washer Pump Motor Relay Coil Circuit Open

B1460 Wiper Washer Pump Motor Relay Coil Circuit Short To Battery

B1461 Wiper Washer Pump Motor Relay Coil Circuit Short To Ground

B1462 Seat Belt Switch Circuit Failure

B1463 Seat Belt Switch Circuit Open

B1464 Seat Belt Switch Circuit Short To Battery

B1465 Wiper Brake/Run Relay Circuit Open

B1466 Wiper Hi/Low Speed Not Switching

B1467 Wiper Hi/Low Speed Circuit Motor Short to Battery

B1468 Chime Input Request Circuit Failure

B1469 Chime Input Request Circuit Open

B1470 Lamp Headlamp Input Circuit Failure

B1471 Lamp Headlamp Input Circuit Open

B1472 Lamp Headlamp Input Circuit Short To Ground

B1473 Wiper Low Speed Circuit Motor Failure

B1474 Battery Saver Power Relay Circuit Short To Battery

B1475 Accessory Delay Relay Contact Short To Battery

B1476 Wiper High Speed Circuit Motor Failure

B1477 Wiper Hi/Low Circuit Motor Short to Ground

B1478 Power Window One Touch Up/Down Activated Simultaneously

B1479 Wiper Washer Fluid Level Sensor Circuit Failure

B1480 Wiper Washer Fluid Level Sensor Circuit Open

B1481 Wiper Washer Fluid Level Sensor Circuit Short To Battery

B1482 Wiper Washer Fluid Level Sensor Circuit Short To Ground

B1483 Brake Pedal Input Circuit Failure

B1484 Brake Pedal Input Open Circuit

B1485 Brake Pedal Input Circuit Battery Short

B1486 Brake Pedal Input Circuit Ground Short

B1487 Door Handle Right Front Circuit Failure

B1488 Door Handle Right Front Circuit Open

B1489 Door Handle Right Front Short to Battery

B1490 Door Handle Right Front Short to Ground

B1491 Ignition Cylinder Sensor Circuit Failure

B1492 Ignition Cylinder Sensor Open Circuit

B1493 Ignition Cylinder Sensor Battery Short

B1494 Ignition Cylinder Sensor Ground Short

B1495 Deck lid Punch-Out Sensor Circuit Failure

B1496 Deck lid Punch-Out Sensor Open Circuit

B1497 Deck lid Punch-Out Sensor Battery Short

B1498 Deck lid Punch-Out Sensor Ground Short

B1499 Lamp Turn Signal Left Circuit Failure

B1500 Lamp Turn Signal Left Circuit Open

B1501 Lamp Turn Signal Left Circuit Short To Battery

B1502 Lamp Turn Signal Left Circuit Short To Ground

B1503 Lamp Turn Signal Right Circuit Failure

B1504 Lamp Turn Signal Right Circuit Open

B1505 Lamp Turn Signal Right Circuit Short To Battery

B1506 Lamp Turn Signal Right Circuit Short To Ground

B1507 Flash to Pass Switch Circuit Failure

B1508 Flash to Pass Switch Circuit Open

B1509 Flash to Pass Switch Circuit Short To Battery

B1510 Flash to Pass Switch Circuit Short To Ground

B1511 Driver Door Handle Circuit Failure

B1512 Driver Door Handle Circuit Open

B1513 Driver Door Handle Circuit Short To Battery

B1514 Driver Door Handle Circuit Short To Ground

B1515 Seat Driver Occupied Switch Circuit Failure

B1516 Seat Driver Occupied Switch Circuit Open

B1517 Seat Driver Occupied Switch Circuit Short To Battery

B1518 Seat Driver Occupied Switch Circuit Short To Ground

B1519 Hood Switch Circuit Failure

B1520 Hood Switch Circuit Open

B1521 Hood Switch Circuit Short To Battery

B1522 Hood Switch Circuit Short To Ground

B1523 Keyless Entry Circuit Failure

B1524 Keyless Entry Circuit Open

B1525 Keyless Entry Circuit Short To Battery

B1526 Keyless Entry Circuit Short To Ground

B1527 Memory Set Switch Circuit Failure

B1528 Memory Set Switch Circuit Open

B1529 Memory Set Switch Circuit Short To Battery

B1530 Memory Set Switch Circuit Short To Ground

B1531 Memory 1 Switch Circuit Failure

B1532 Memory 1 Switch Circuit Open

B1533 Memory 1 Switch Circuit Short To Battery

B1534 Memory 1 Switch Circuit Short To Ground

B1535 Memory 2 Switch Circuit Failure

B1536 Memory 2 Switch Circuit Open

B1537 Memory 2 Switch Circuit Short To Battery

B1538 Memory 2 Switch Circuit Short To Ground

B1539 Mirror Driver Switch Assembly Circuit Failure

B1540 Mirror Driver Switch Assembly Circuit Open

B1541 Mirror Driver Switch Assembly Circuit Short To Battery

B1542 Mirror Driver Switch Assembly Circuit Short To Ground

B1543 Seat Direction Switch Assembly Circuit Failure

B1544 Seat Direction Switch Assembly Circuit Open

B1545 Seat Direction Switch Assembly Circuit Short To Battery

B1546 Seat Direction Switch Assembly Circuit Short To Ground

B1547 Power Window Master Circuit Failure

B1548 Power Window Master Circuit Open

B1549 Power Window Master Circuit Short to Battery

B1550 Power Window Master Circuit Short to Ground

B1551 Deck lid Release Circuit Failure

B1552 Deck lid Release Circuit Open

B1553 Deck lid Release Circuit Short to Battery

B1554 Deck lid Release Circuit Short to Ground

B1555 Ignition Run/Start Circuit Failure

B1556 Ignition Run/Start Circuit Open

B1557 Ignition Run/Start Circuit Short To Battery

B1558 Ignition Run/Start Circuit Short To Ground

B1559 Door Lock Cylinder Circuit Failure

B1560 Door Lock Cylinder Circuit Open

B1561 Door Lock Cylinder Circuit Short To Battery

B1562 Door Lock Cylinder Circuit Short To Ground

B1563 Door Ajar Circuit Failure

B1564 Door Ajar Circuit Open

B1565 Door Ajar Circuit Short To Battery

B1566 Door Ajar Circuit Short To Ground

B1567 Lamp Headlamp High-Beam Circuit Failure

B1568 Lamp Headlamp High-Beam Circuit Open

B1569 Lamp Headlamp High-Beam Circuit Short To Battery

B1570 Lamp Headlamp High-Beam Circuit Short To Ground

B1571 Door Ajar LR Circuit Failure

B1572 Door Ajar LR Circuit Open

B1573 Door Ajar LR Circuit Short To Battery

B1574 Door Ajar LR Circuit Short To Ground

B1575 Lamp Park Input Circuit Failure

B1576 Lamp Park Input Circuit Open

B1577 Lamp Park Input Circuit Short To Battery

B1578 Lamp Park Input Circuit Short To Ground

B1579 Dim Panel Increase Input Circuit Failure

B1580 Dim Panel Increase Input Circuit Open

B1581 Dim Panel Increase Input Circuit Short To Battery

B1582 Dim Panel Increase Input Circuit Short To Ground

B1583 Dim Panel Decrease Input Circuit Failure

B1584 Dim Panel Decrease Input Circuit Open

B1585 Dim Panel Decrease Input Circuit Short To Battery

B1586 Dim Panel Decrease Input Circuit Short To Ground

B1587 Auto lamp Delay Increase Circuit Failure

B1588 Auto lamp Delay Increase Circuit Open

B1589 Auto lamp Delay Increase Circuit Short to Battery

B1590 Auto lamp Delay Increase Circuit Short to Ground

B1591 Auto lamp Delay Decrease Circuit Failure

B1592 Auto lamp Delay Decrease Circuit Open

B1593 Auto lamp Delay Decrease Circuit Short to Battery

B1594 Auto lamp Delay Decrease Circuit Short to Ground

B1595 Ignition Switch Illegal Input Code

B1596 Service Continuous Codes

B1597 Driver’s Seat Seatback Auto glides Forward Switch Circuit Short to Ground

B1598 Driver’s Seat Seatback Auto glides Rearward Switch Circuit Short to Ground

B1599 Passenger’s Seatback Auto glides Forward Switch Circuit Short to Ground

B1600 PATS Ignition Key Transponder Signal Is Not Received

B1601 PATS Received Incorrect Key-Code from Ignition Key Transponder

B1602 PATS Received Invalid Format of Key-Code from Ignition Key Transponder

B1603 Lamp Anti-Theft Indicator Circuit Failure

B1604 Lamp Anti-Theft Indicator Circuit Open

B1605 Lamp Anti-Theft Indicator Circuit Short To Battery

B1606 Lamp Anti-Theft Indicator Circuit Short To Ground

B1607 Illuminated Entry Input Circuit Failure

B1608 Illuminated Entry Input Open Circuit

B1609 Illuminated Entry Input Short Circuit to Battery

B1610 Illuminated Entry Input Short Circuit to Ground

B1611 Wiper Rear Mode Select Switch Circuit Failure

B1612 Wiper Rear Mode Select Switch Circuit Open

B1613 Wiper Rear Mode Select Switch Circuit Short To Battery

B1614 Wiper Rear Mode Select Switch Circuit Short To Ground

B1615 Wiper Rear Disable Switch Circuit Failure

B1616 Wiper Rear Disable Switch Circuit Open

B1617 Wiper Rear Disable Switch Circuit Short To Battery

B1618 Wiper Rear Disable Switch Circuit Short To Ground

B1619 Wiper Rear Low Limit Input Circuit Failure

B1620 Wiper Rear Low Limit Input Circuit Open

B1621 Wiper Rear Low Limit Input Circuit Short To Battery

B1622 Wiper Rear Low Limit Input Circuit Short To Ground

B1623 Lamp Keypad Output Circuit Failure

B1624 Lamp Keypad Output Open Circuit

B1625 Lamp Keypad Output Short Circuit to Battery

B1626 Lamp Keypad Output Short Circuit to Ground

B1627 PRNDL Reverse Input Circuit Failure

B1628 PRNDL Reverse Input Open Circuit

B1629 PRNDL Reverse Input Short to Battery

B1630 PRNDL Reverse Input Short Circuit to Ground

B1631 Mirror Driver Left Circuit Failure

B1632 Mirror Driver Left Circuit Open

B1633 Mirror Driver Left Circuit Short To Battery

B1634 Mirror Driver Left Circuit Short To Ground

B1635 Mirror Driver Right Circuit Failure

B1636 Mirror Driver Right Circuit Open

B1637 Mirror Driver Right Circuit Short To Battery

B1638 Mirror Driver Right Short To Ground

B1639 Mirror Passenger Left Circuit Failure

B1640 Mirror Passenger Left Circuit Open

B1641 Mirror Passenger Left Circuit Short To Battery

B1642 Mirror Passenger Left Circuit Short To Ground

B1643 Mirror Passenger Right Circuit Failure

B1644 Mirror Passenger Right Circuit Open

B1645 Mirror Passenger Right Circuit Short To Battery

B1646 Mirror Passenger Right Circuit Short To Ground

B1647 Seat Driver Recline Forward Circuit Failure

B1648 Seat Driver Recline Forward Circuit Open

B1649 Seat Driver Recline Forward Circuit Short To Battery

B1650 Seat Driver Recline Forward Circuit Short To Ground

B1651 Seat Driver Recline Backward Circuit Failure

B1652 Seat Driver Recline Backward Circuit Open

B1653 Seat Driver Recline Backward Circuit Short To Battery

B1654 Seat Driver Recline Backward Circuit Short To Ground

B1655 Seat Driver Rear up Circuit Failure

B1656 Seat Driver Rear up Circuit Open

B1657 Seat Driver Rear up Circuit Short to Battery

B1658 Seat Driver Rear Up Circuit Short To Ground

B1659 Seat Driver Front up Circuit Failure

B1660 Seat Driver Front up Circuit Open

B1661 Seat Driver Front up Circuit Short to Battery

B1662 Seat Driver Front Up Circuit Short To Ground

B1663 Seat Driver Front up/Down Motor Stalled

B1664 Seat Driver Rear Up/Down Motor Stalled

B1665 Seat Driver Forward/Backward Motor Stalled

B1666 Seat Driver Recline Motor Stalled

B1667 Mirror Driver Up/Down Motor Stalled

B1668 Mirror Driver Right/Left Motor Stalled

B1669 Mirror Passenger Up/Down Motor Stalled

B1670 Mirror Passenger Right/Left Motor Stalled

B1671 Battery Module Voltage Out Of Range

B1672 Seat Driver Occupied Input Circuit Failure

B1673 Seat Driver Occupied Input Circuit Open

B1674 Seat Driver Occupied Input Circuit Short To Battery

B1675 Seat Driver Occupied Input Circuit Short To Ground

B1676 Battery Pack Voltage Out Of Range

B1677 Alarm Panic Input Circuit Failure

B1678 Alarm Panic Input Circuit Open

B1679 Alarm Panic Input Circuit Short To Battery

B1680 Alarm Panic Input Circuit Short To Ground

B1681 PATS Transceiver Module Signal Is Not Received

B1682 PATS Is Disabled (Check Link between PATS and Transponder)

B1683 Mirror Driver/Passenger Switch Circuit Failure

B1684 Mirror Driver/Passenger Switch Circuit Open

B1685 Lamp Dome Input Circuit Failure

B1686 Lamp Dome Input Circuit Open

B1687 Lamp Dome Input Circuit Short To Battery

B1688 Lamp Dome Input Circuit Short To Ground

B1689 Auto lamp Delay Circuit Failure

B1690 Auto lamp Delay Circuit Open

B1691 Auto lamp Delay Circuit Short to Battery

B1692 Auto lamp Delay Circuit Short to Ground

B1693 Auto lamp On Circuit Failure

B1694 Auto lamp On Circuit Open

B1695 Auto lamp On Circuit Short to Battery

B1696 Auto lamp On Circuit Short to Ground

B1697 Mirror Driver/Passenger Switch Circuit Short To Battery

B1698 Mirror Driver/Passenger Switch Circuit Short To Ground

B1699 Passenger’s Seat Occupied Switch Circuit Short to Ground

B1700 Passenger’s Seatbelt Tension Reducer Circuit Short to Ground

B1701 Seat Driver Recline Forward Switch Circuit Failure

B1702 Seat Driver Recline Forward Switch Circuit Open

B1703 Seat Driver Recline Forward Switch Circuit Short To Battery

B1704 Seat Driver Recline Forward Switch Circuit Short To Ground

B1705 Seat Driver Recline Rearward Switch Circuit Failure

B1706 Seat Driver Recline Rearward Switch Circuit Open

B1707 Seat Driver Recline Rearward Switch Circuit Short To Battery

B1708 Seat Driver Recline Rearward Switch Circuit Short To Ground

B1709 Seat Driver Front up Switch Circuit Failure

B1710 Seat Driver Front up Switch Circuit Open

B1711 Seat Driver Front up Switch Circuit Short to Battery

B1712 Seat Driver Front up Switch Circuit Short to Ground

B1713 Seat Driver Front down Switch Circuit Failure

B1714 Seat Driver Front down Switch Circuit Open

B1715 Seat Driver Front down Switch Circuit Short to Battery

B1716 Seat Driver Front down Switch Circuit Short to Ground

B1717 Seat Driver Forward Switch Circuit Failure

B1718 Seat Driver Forward Switch Circuit Open

B1719 Seat Driver Forward Switch Circuit Short To Battery

B1720 Seat Driver Forward Switch Circuit Short To Ground

B1721 Seat Driver Rearward Switch Circuit Failure

B1722 Seat Driver Rearward Switch Circuit Open

B1723 Seat Driver Rearward Switch Circuit Short To Battery

B1724 Seat Driver Rearward Switch Circuit Short To Ground

B1725 Seat Driver Rear up Switch Circuit Failure

B1726 Seat Driver Rear up Switch Circuit Open

B1727 Seat Driver Rear up Switch Circuit Short to Battery

B1728 Seat Driver Rear up Switch Circuit Short to Ground

B1729 Seat Driver Rear down Switch Circuit Failure

B1730 Seat Driver Rear down Switch Circuit Open

B1731 Seat Driver Rear down Switch Circuit Short to Battery

B1732 Seat Driver Rear down Switch Circuit Short to Ground

B1733 Mirror Driver Vertical Switch Circuit Failure

B1734 Mirror Driver Vertical Switch Circuit Open

B1735 Mirror Driver Vertical Switch Circuit Short To Battery

B1736 Mirror Driver Vertical Switch Circuit Short To Ground

B1737 Mirror Driver Horizontal Switch Circuit Failure

B1738 Mirror Driver Horizontal Switch Circuit Open

B1739 Mirror Driver Horizontal Switch Circuit Short To Battery

B1740 Mirror Driver Horizontal Switch Circuit Short To Ground

B1741 Mirror Passenger Vertical Switch Circuit Failure

B1742 Mirror Passenger Vertical Switch Circuit Open

B1743 Mirror Passenger Vertical Switch Circuit Short To Battery

B1744 Mirror Passenger Vertical Switch Circuit Short To Ground

B1745 Mirror Passenger Horizontal Switch Circuit Failure

B1746 Mirror Passenger Horizontal Switch Circuit Open

B1747 Mirror Passenger Horizontal Switch Circuit Short To Battery

B1748 Mirror Passenger Horizontal Switch Circuit Short To Ground

B1749 Park/Neutral Switch Circuit Failure

B1750 Park/Neutral Switch Circuit Open

B1751 Park/Neutral Switch Circuit Short To Battery

B1752 Park/Neutral Switch Circuit Short To Ground

B1753 Hazard Flash Output Circuit Failure

B1754 Hazard Flash Output Circuit Open

B1755 Hazard Flash Output Circuit Short Battery

B1756 Hazard Flash Output Circuit Short To Ground

B1757 Seat Driver Rear down Circuit Failure

B1758 Seat Driver Rear down Circuit Open

B1759 Seat Driver Rear down Circuit Short to Battery

B1760 Seat Driver Rear Down Circuit Short To Ground

B1761 Seat Driver Front down Circuit Failure

B1762 Seat Driver Front down Circuit Open

B1763 Seat Driver Front down Circuit Short to Battery

B1764 Seat Driver Front Down Circuit Short To Ground

B1765 Seat Driver Forward Circuit Failure

B1766 Seat Driver Forward Circuit Open

B1767 Seat Driver Forward Circuit Short To Battery

B1768 Seat Driver Forward Circuit Short To Ground

B1769 Seat Driver Backward Circuit Failure

B1770 Seat Driver Backward Circuit Open

B1771 Seat Driver Backward Circuit Short To Battery

B1772 Seat Driver Backward Circuit Short To Ground

B1773 Mirror Driver up Circuit Failure

B1774 Mirror Driver up Circuit Open

B1775 Mirror Driver up Circuit Short to Battery

B1776 Mirror Driver Up Circuit Short To Ground

B1777 Driver’s Seatbelt Tension Reducer Circuit Short to Ground

B1778 Mirror Driver down Circuit Failure

B1779 Mirror Driver down Circuit Open

B1780 Mirror Driver down Circuit Short to Battery

B1781 Mirror Driver down Short to Ground

B1782 Mirror Passenger up Circuit Failure

B1783 Mirror Passenger up Circuit Open

B1784 Mirror Passenger up Circuit Short to Battery

B1785 Mirror Passenger Up Circuit Short To Ground

B1786 Mirror Passenger down Circuit Failure

B1787 Mirror Passenger down Circuit Open

B1788 Mirror Passenger down Circuit Short to Battery

B1789 Mirror Passenger Down Circuit Short To Ground

B1790 Auto lamp Sensor Input Circuit Failure

B1791 Auto lamp Sensor Input Circuit Open

B1792 Auto lamp Sensor Input Circuit Short to Battery

B1793 Auto lamp Sensor Input Circuit Short to Ground

B1794 Lamp Headlamp Low-Beam Circuit Failure

B1795 Lamp Headlamp Low-Beam Circuit Open

B1796 Lamp Headlamp Low-Beam Circuit Short To Battery

B1797 Lamp Headlamp Low-Beam Circuit Short To Ground

B1798 Lamp Turn Signal Front Output Circuit Failure

B1799 Lamp Turn Signal Front Output Circuit Open

B1800 Lamp Turn Signal Front Output Circuit Short To Battery

B1801 Lamp Turn Signal Front Output Circuit Short To Ground

B1802 Lamp Turn Signal Rear Output Circuit Failure

B1803 Lamp Turn Signal Rear Output Circuit Open

B1804 Lamp Turn Signal Rear Output Circuit Short To Battery

B1805 Lamp Turn Signal Rear Output Circuit Short To Ground

B1806 Lamp Tail Output Circuit Failure

B1807 Lamp Tail Output Circuit Open

B1808 Lamp Tail Output Circuit Short To Battery

B1809 Lamp Tail Output Circuit Short To Ground

B1810 Lamp Backup Switch Input Circuit Failure

B1811 Lamp Backup Switch Input Circuit Open

B1812 Lamp Backup Switch Input Circuit Short To Battery

B1813 Lamp Backup Switch Input Circuit Short To Ground

B1814 Wiper Rear Motor down Relay Coil Circuit Failure

B1815 Wiper Rear Motor down Relay Coil Circuit Open

B1816 Wiper Rear Motor down Relay Coil Circuit Short to Battery

B1817 Wiper Rear Motor down Relay Coil Circuit Short to Ground

B1818 Wiper Rear Motor up Relay Coil Circuit Failure

B1819 Wiper Rear Motor up Relay Coil Circuit Open

B1820 Wiper Rear Motor up Relay Coil Circuit Short to Battery

B1821 Wiper Rear Motor up Relay Coil Circuit Short to Ground

B1822 Wiper Rear Park Sense Input Circuit Failure

B1823 Wiper Rear Park Sense Input Circuit Open

B1824 Wiper Rear Park Sense Input Circuit Short To Battery

B1825 Wiper Rear Park Sense Input Circuit Short To Ground

B1826 Wiper Rear High Limit Input Circuit Failure

B1827 Wiper Rear High Limit Input Circuit Open

B1828 Wiper Rear High Limit Input Circuit Short To Battery

B1829 Wiper Rear High Limit Input Circuit Short To Ground

B1830 Door Unlock Disarm Switch Circuit Failure

B1831 Door Unlock Disarm Switch Circuit Open

B1832 Door Unlock Disarm Switch Circuit Short To Battery

B1833 Door Unlock Disarm Switch Circuit Short To Ground

B1834 Door Unlock Disarm Output Circuit Failure

B1835 Door Unlock Disarm Output Circuit Open

B1836 Door Unlock Disarm Output Circuit Short To Battery

B1837 Door Unlock Disarm Output Circuit Short To Ground

B1838 Battery Saver Power Relay Circuit Failure

B1839 Wiper Rear Motor Circuit Failure

B1840 Wiper Front Power Circuit Failure

B1841 Wiper Front Power Circuit Open

B1842 Wiper Front Power Circuit Short To Battery

B1843 Wiper Front Power Circuit Short To Ground

B1844 Phone Handset Circuit Failure

B1845 Ignition Tamper Circuit Failure

B1846 Ignition Tamper Circuit Open

B1847 Ignition Tamper Circuit Short To Battery

B1848 Ignition Tamper Circuit Short To Ground

B1849 Climate Control Temperature Differential Circuit Failure

B1850 Climate Control Temperature Differential Circuit Open

B1851 Climate Control Temperature Differential Circuit Short To Battery

B1852 Climate Control Temperature Differential Circuit Short To Ground

B1853 Climate Control Air Temperature Internal Sensor Motor Circuit Failure

B1854 Climate Control Air Temperature Internal Sensor Motor Circuit Open

B1855 Climate Control Air Temperature Internal Sensor Motor Circuit Short To Battery

B1856 Climate Control Air Temperature Internal Sensor Motor Circuit Short To Ground

B1857 Climate Control On/Off Switch Circuit Failure

B1858 Climate Control A/C Pressure Switch Circuit Failure

B1859 Climate Control A/C Pressure Switch Circuit Open

B1860 Climate Control A/C Pressure Switch Circuit Short To Battery

B1861 Climate Control A/C Pressure Switch Circuit Short To Ground

B1862 Climate Control A/C Lock Sensor Failure

B1863 Ground ECU Circuit Open

B1864 Battery Power Supply ECU Circuit Failure

B1865 Battery Power Supply ECU Circuit Open

B1866 Battery Power Supply ECU Circuit Short To Battery

B1867 Battery Power Supply ECU Circuit Short To Ground

B1868 Lamp Air Bag Warning Indicator Circuit Failure

B1869 Lamp Air Bag Warning Indicator Circuit Open

B1870 Lamp Air Bag Warning Indicator Circuit Short To Battery

B1871 Passenger Air Bag Disable Module Fault

B1872 Turn Signal / Hazard Power Feed Circuit Short To Battery

B1873 Turn Signal / Hazard Power Feed Circuit Short To Ground

B1874 Cellular Phone Handset Not Present

B1875 Turn Signal / Hazard Switch Signal Circuit Failure

B1876 Seatbelt Driver Pretension Circuit Failure

B1877 Seatbelt Driver Pretensioner Circuit Open

B1878 Seatbelt Driver Pretensioner Circuit Short to Battery

B1879 Seatbelt Driver Pretensioner Circuit Short to Ground

B1880 Seatbelt Passenger Pretensioner Circuit Failure

B1881 Seatbelt Passenger Pretensioner Circuit Open

B1882 Seatbelt Passenger Pretensioner Circuit Short to Battery

B1883 Seatbelt Passenger Pretensioner Circuit Short to Ground

B1884 PAD Warning Lamp Inoperative

B1885 Seatbelt Driver Pretensioner Circuit Resistance Low on Squib

B1886 Seatbelt Passenger Pretensioner Circuit Resistance Low on Squib

B1887 Air Bag Driver Circuit Resistance Low or Shorted Together

B1888 Air Bag Passenger Circuit Resistance Low or Shorted Together

B1889 Passenger Airbag Disable Module Sensor Obstructed

B1890 PAD Warning Lamp Circuit Short to Battery

B1891 Air Bag Tone Warning Indicator Circuit Short to Battery

B1892 Air Bag Tone Warning Indicator Circuit Failure

B1893 GPS Antenna Open Circuit

B1894 Wiper Rear Motor Speed Sense Circuit Failure

B1895 Driver’s / Passenger’s Door Ajar Output Circuit Failure

B1896 Driver’s / Passenger’s Door Ajar Output Circuit Short to Battery

B1897 Horn Switch Circuit Failure

B1898 Chime Input #2 Circuit Short to Ground

B1899 Microphone Input Signal Circuit Open

B1900 Driver Side Airbag Fault

B1901 Air Bag Crash Sensor #1 Feed/Return Circuit Short To Ground

B1902 Air Bag Crash Sensor #1 Ground Circuit Failure

B1903 Air Bag Crash Sensor #1 Ground Circuit Short To Battery

B1904 Air Bag Crash Sensor #2 Feed/Return Circuit Failure

B1905 Air Bag Crash Sensor #2 Feed/Return Circuit Short To Battery

B1906 Air Bag Crash Sensor #2 Feed/Return Circuit Short To Ground

B1907 Air Bag Crash Sensor #2 Ground Circuit Failure

B1908 Air Bag Crash Sensor #2 Ground Circuit Short To Battery

B1909 Air Bag Crash Sensor #2 Ground Circuit Short To Ground

B1910 Air Bag Diagnostic Monitor Ground Circuit Failure

B1911 Air Bag Diagnostic Monitor Ground Circuit Short To Battery

B1912 Air Bag Diagnostic Monitor Ground Circuit Short To Ground

B1913 Air Bag Driver/Passenger Circuit Short To Ground

B1914 Air Bag Crash Sensors #1 / #2 Circuit Short To Ground

B1915 Air Bag Driver Circuit Failure

B1916 Air Bag Driver Circuit Short To Battery

B1917 Air Bag Memory Clear Circuit Failure

B1918 Air Bag Memory Clear Circuit Open

B1919 Air Bag Memory Clear Circuit Short To Battery

B1920 Air Bag Passenger Circuit Failure

B1921 Air Bag Diagnostic Monitor Ground Circuit Open

B1922 Air Bag Seeing Sensor Output Circuit Short To Battery

B1923 Air Bag Memory Clear Circuit Short To Ground

B1924 Air Bag Internal Diagnostic Monitor Fault or System Disarm Fault

B1925 Air Bag Passenger Circuit Short To Battery

B1926 Air Bag Passenger Pressure Switch Circuit Failure

B1927 Passenger Side Airbag Fault

B1928 Air Bag Safing Sensor Output Circuit Failure

B1929 Air Bag Safing Sensor Output Circuit Open

B1930 Air Bag Safing Sensor Output Circuit Short To Ground

B1931 Air Bag Crash Sensor #1 Feed/Return Circuit Failure

B1932 Air Bag Driver Circuit Open

B1933 Air Bag Passenger Circuit Open

B1934 Air Bag Driver Inflator Circuit Resistance Low on Squib

B1935 Air Bag Passenger Inflator Circuit Resistance Low on Squib

B1936 Air Bag Driver Circuit Short To Ground

B1937 Air Bag Passenger Pressure Switch Circuit Open

B1938 Air Bag Passenger Circuit Short To Ground

B1939 Air Bag Passenger Pressure Switch Circuit Short To Ground

B1941 Air Bag Crash Sensor #1 Feed/Return Circuit Open

B1942 Air Bag Crash Sensor #2 Feed/Return Circuit Open

B1943 Air Bag Crash Sensor #1 Ground Circuit Short To Ground

B1944 Air Bag Crash Sensor #1 Ground Circuit Open

B1945 Air Bag Crash Sensor #2 Ground Circuit Open

B1946 Climate Control A/C Post Evaporator Sensor Circuit Failure

B1947 Climate Control A/C Post Evaporator Sensor Circuit Short To Ground

B1948 Climate Control Water Temperature Sensor Circuit Failure

B1949 Climate Control Water Temperature Sensor Circuit Short To Ground

B1950 Seat Rear Up/Down Potentiometer Feedback Circuit Failure

B1951 Seat Rear Up/Down Potentiometer Feedback Circuit Open

B1952 Seat Rear Up/Down Potentiometer Feedback Circuit Short To Battery

B1953 Seat Rear Up/Down Potentiometer Feedback Circuit Short To Ground

B1954 Seat Front Up/Down Potentiometer Feedback Circuit Failure

B1955 Seat Front Up/Down Potentiometer Feedback Circuit Open

B1956 Seat Front Up/Down Potentiometer Feedback Circuit Short To Battery

B1957 Seat Front Up/Down Potentiometer Feedback Circuit Short To Ground

B1958 Seat Recline Forward/Backward Potentiometer Feedback Circuit Failure

B1959 Seat Recline Forward/Backward Potentiometer Feedback Circuit Open

B1960 Seat Recline Forward/Backward Potentiometer Feedback Circuit Short To Battery

B1961 Seat Recline Forward/Backward Potentiometer Feedback Circuit Short To Ground

B1962 Seat Horizontal Forward/Rearward Potentiometer Feedback Circuit Failure

B1963 Seat Horizontal Forward/Rearward Potentiometer Feedback Circuit Open

B1964 Seat Horizontal Forward/Rearward Potentiometer Feedback Circuit Short To Battery

B1965 Seat Horizontal Forward/Rearward Potentiometer Feedback Circuit Short To Ground

B1966 A/C Post Heater Sensor Circuit Failure

B1967 A/C Post Heater Sensor Circuit Short To Ground

B1968 A/C Water Pump Detection Circuit Failure

B1969 A/C Clutch Magnetic Control Circuit Failure

B1970 Passenger Seatback Forward Switch Circuit Short to Ground

B1971 Passenger Seatback Rearward Switch Circuit Short to Ground

B1972 Passenger Rear Seat up Switch Circuit Short to Battery

B1973 Passenger Rear Seat down Switch Circuit Short to Battery

B1974 Passenger’s Seat Recline Forward Switch Circuit Short to Battery

B1975 Passenger’s Seat Recline Back Switch Circuit Short to Battery

B1976 Passenger’s Seat Forward Switch Circuit Short to Battery

B1977 Passenger’s Front Seat up Switch Circuit Short to Battery

B1978 Passenger’s Front Seat down Switch Circuit Short to Battery

B1979 Passenger Seat Rearward Switch Circuit Short to Battery

B1980 Bulb – Outage Condition Detected

B1981 Memory off Switch Circuit Short to Battery

B1982 Driver’s Door Unlock Relay Circuit Failure

B1983 Driver’s Door Unlock Relay Circuit Short to Battery

B1984 Seat Switch Lumbar Inflate Circuit Failure

B1985 Seat Switch Lumbar Deflate Circuit Failure

B1986 Driver’s Seat Seatback Auto glides Rearward Switch Circuit Failure

B1987 Pedal Forward / Rearward Motor Stalled

B1988 Pedal Position Forward Switch Circuit Short to Battery

B1989 Pedal Position Rearward Switch Circuit Short to Battery

B1990 Pedal Forward / Rearward Potentiometer Feedback Circuit Failure

B1991 Pedal Forward / Rearward Potentiometer Feedback Circuit Short to Battery

B1992 Driver Side, Side mount Airbag Circuit Short to V batt

B1993 Driver Side, Side mount Airbag Circuit Short to Ground

B1994 Driver Side, Side mount Airbag Circuit Open

B1995 Driver Side, Side mount Airbag Low resistance on Squib

B1996 Passenger Side, Side mount Airbag Circuit Short to V batt

B1997 Passenger Side, Side mount Airbag Circuit Short to Ground

B1998 Passenger Side, Side mount Airbag Circuit Open

B1999 Passenger Side, Side mount Airbag Low resistance on Squib

B2100 Door Driver Key Cylinder Switch Failure

B2101 Head Rest Switch Circuit Failure

B2102 Antenna Circuit Short to Ground

B2103 Antenna Not Connected

B2104 Door Passenger Key Cylinder Switch Failure

B2105 Throttle Position Input Out of Range Low

B2106 Throttle Position Input Out of Range High

B2107 Front Wiper Motor Relay Circuit Short to V batt

B2108 Trunk Key Cylinder Switch Failure

B2109 Heated Wind Shield Relay Short to V battÂ

B2110 Front Wiper Motor Relay Circuit Open (changed from Failure 2/6/97)

B2111 All Door Lock Input Short to Ground

B2112 Door Driver Set Switch Stuck Failure

B2113 Heated Windshield Input Short to Ground

B2114 Front Washer Input Short to Ground

B2115 Rear Washer Input Short to Ground

B2116 Door Driver Reset Switch Stuck Failure

B2117 Driver Side, Side mount Airbag Low capacitance on Squib

B2118 Passenger Side, Side mount Airbag Low capacitance on Squib

B2119 Compressor Failure

B2120 Door Passenger Set Switch Stuck Failure

B2122 Driver Side Satellite Communication Circuit Short to Ground

B2123 Passenger Side Satellite Communication Circuit Short to Ground

B2124 Door Passenger Reset Switch Stuck Failure

B2128 Central Lock Motor Failure

B2129 Central Lock Feedback Failure

B2130 Double Lock Timeout Failure

B2131 Double Lock Feedback Failure

B2132 Dimmer switch Circuit Short to Gnd

B2133 Brake Motor Warning lamp Circuit Failure

B2134 Brake Motor Warning lamp Circuit Short to V batt

B2135 Park Brake Applied Warning Lamp Circuit Failure

B2136 Park Brake Applied Warning Lamp Circuit Short To Battery

B2139 Data Mismatch (receive data does not match what was expected)

B2141 NVM Configuration Failure

B2142 NVM TIC Failure

B2143 NVM Memory Failure

B2144 NVM Alarm Data Failure

B2145 NVM RF HR Failure

B2146 Seat Recline Motor Position Out of Range

B2148 PWM Input Circuit Failure

B2149 Seat Front Vertical Motor Position Out of Range

B2150 Power Supply #1 Circuit Short to Ground

B2151 Power Supply #2 Circuit Short to Ground

B2152 Seat Rear Vertical Motor Position Out of Range

B2153 Rear Echo Sensor Circuit Failure

B2154 Front Echo Sensor Circuit Failure

B2155 Seat Horizontal Motor Position Out of Range

B2156 Rear Doppler Sensor Circuit Failure

B2157 Front Doppler Sensor Circuit Failure

B2158 Seat Recline Motor Memory Position Out of Range

B2159 Memory #1 output Short to Ground

B2160 Memory #1 output Short to V Batt

B2161 Seat Front Vertical Motor Memory Position Out of Range

B2162 Data Mismatch #2 (receive data does not match what was expected)

B2163 Clutch Position Fault

B2164 Seat Rear Vertical Motor Memory Position Out of Range

B2165 Gear shift position Fault

B2166 Gear select position Fault

B2167 Seat Horizontal Motor Memory Position Out of Range

B2168 Unable to confirm Unlock Condition

B2169 Unable to confirm locks Condition

B2170 Steering Column Lock Switch Circuit Failure

B2172 Inertia Switch input Circuit Open

B2174 Window Driver Rear Remote up Switch Short to Battery

B2175 A/C Request Signal Circuit Short to Ground

B2176 Overdrive switch circuit short to V batt

B2177 Interior Scanning Sensor Circuit Failure

B2178 Window Driver Rear Remote down Switch Short to Battery

B2179 Front Wiper Select Switch “A” Short to Ground

B2180 Front Wiper Select Switch “B” Short to Ground

B2181 Front Wiper Select Switch “C” Short to Ground

B2182 Window Passenger Front Remote Up Switch Short to Battery

B2183 Front Wiper Select Switch “H” Short to Ground

B2184 Front Wiper Select Switch “W” Short to Ground

B2185 Rear Wiper Select Switch “D” Short to Ground

B2186 Window Passenger Front Remote Down Switch Short to Battery

B2187 Rear Wiper Select Switch “B” Short to Ground

B2188 Rear Wiper Select Switch “E” Short to Ground

B2190 Window Passenger Rear Remote up Switch Short to Battery

B2194 Window Passenger Rear Remote down Switch Short to Battery

B2195 Driver Window Up / Down Power Circuit Short to Ground

B2196 Passenger Window Up / Down Power Circuit Short to Ground

B2197 TV Module Error

B2198 Traffic Master Module Error

B2199 VICS Module Error

B2200 No Communication to TV Module (No Fitting of TV)

B2201 No Communication with Traffic Master Module

B2202 No Communication to VICS Module (No Fitting of VICS)

B2203 CD-ROM Error

B2204 GPS Antenna Connection Open or Short

B2205 GPS Receiver Error

B2206 Gyroscope Error

B2207 ECU ROM Checksum Error

B2208 Communication Link to Display and Switch Module Error

B2209 Interior Lamp Override Switch Open Circuit

B2210 Interior Lamp Override Switch Short to Ground

B2211 Low Coolant Lamp Output Circuit Short to Battery

B2214 Window Passenger Front up Switch Short to Battery

B2215 Window Passenger Front down Switch Short to Battery

B2219 Window Driver Front Current Feedback Exceeded

B2220 Window Driver Rear Current Feedback Exceeded

B2221 Window Passenger Front Current Feedback Exceeded

B2222 Window Passenger Rear Current Feedback Exceeded

B2223 Mirror Driver Drive Circuit Failure

B2224 Mirror Passenger Drive Circuit Failure

B2225 Front Crash Sensor Mount Fault

B2226 Front Crash Sensor Internal Fault

B2227 Front Crash Sensor Driver Communications Fault

B2228 Air Bag Driver Circuit Short to Ground – Loop #2

B2229 Air Bag Passenger Circuit Short to Ground – Loop #2

B2230 Air Bag Driver Circuit Short to Battery – Loop #2

B2231 Air Bag Passenger Circuit Short to Battery – Loop #2

B2232 Air Bag Driver Circuit Open – Loop #2

B2233 Air Bag passenger Circuit Open – Loop #2

B2234 Air Bag Driver Inflator Circuit Resistance Low on Squib – Loop #2

B2235 Air Bag Passenger Inflator Circuit

B2236 Weak or Defected Electric Vehicle Battery Module Fault

B2237 Vehicle Signal indicating Park While VSS Present

B2238 Power Cable for Power Sliding Door Broken

B2239 Rear Cargo Door Set Switch Stuck (Short to Ground)

B2240 Rear Cargo Door Reset Switch Stuck (Short to Ground)

B2241 Rear Cargo Door Lock Circuit Short to Ground

B2242 Rear Cargo Door Unlock Circuit Open

B2243 Driver Rear Door Ajar Circuit Open

B2244 Driver Sliding Door Ajar Circuit Short to GND

B2245 Passenger Rear Door Ajar Circuit Open

B2246 Passenger Sliding Door Ajar Circuit Short to GND

B2247 EV Battery Pack Temperature Fault

B2248 Heated Windshield Relay Coil Circuit Failure

B2249 Head Lamp Relay Coil Short to Battery

B2250 All Doors Unlock Relay Circuit Failure

B2251 Park lamp Output Relay Driver Circuit Failure

B2252 Park lamp Output Relay Driver Short to Battery

B2300 Seat Driver Memory Position Error

B2301 Seat Passenger Memory Position Error

B2302 Seat Headrest Feedback Potentiometer Circuit Failure

B2303 Seat Headrest Feedback Potentiometer Circuit Open

B2304 Seat Headrest Feedback Potentiometer Circuit Short to Battery

B2305 Seat Headrest Feedback Potentiometer Circuit Short to Ground

B2306 Seat Headrest Motor Stalled

B2310 Mirror Driver Memory Position Error

B2311 Mirror Passenger Memory Position Error

B2312 Mirror Passenger Horizontal Feedback Potentiometer Circuit Failure

B2313 Mirror Passenger Horizontal Feedback Potentiometer Circuit Open

B2314 Mirror Passenger Horizontal Feedback Potentiometer Circuit Short to Battery

B2315 Mirror Passenger Horizontal Feedback Potentiometer Circuit Short to Ground

B2316 Mirror Passenger Vertical Feedback Potentiometer Circuit Failure

B2317 Mirror Passenger Vertical Feedback Potentiometer Circuit Open

B2318 Mirror Passenger Vertical Feedback Potentiometer Circuit Short to Battery

B2319 Mirror Passenger Vertical Feedback Potentiometer Circuit Short to Ground

B2320 Mirror Driver Horizontal Feedback Potentiometer Circuit Failure

B2321 Mirror Driver Horizontal Feedback Potentiometer Circuit Open

B2322 Mirror Driver Horizontal Feedback Potentiometer Circuit Short to Battery

B2323 Mirror Driver Horizontal Feedback Potentiometer Circuit Short to Ground

B2324 Mirror Driver Vertical Feedback Potentiometer Circuit Failure

B2325 Mirror Driver Vertical Feedback Potentiometer Circuit Open

B2326 Mirror Driver Vertical Feedback Potentiometer Circuit Short to Battery

B2327 Mirror Driver Vertical Feedback Potentiometer Circuit Short to Ground

B2328 Column Reach Feedback Potentiometer Circuit Failure

B2329 Column Reach Feedback Potentiometer Circuit Open

B2330 Column Reach Feedback Potentiometer Circuit Short to Battery

B2331 Column Reach Feedback Potentiometer Circuit Short to Ground

B2332 Column Tilt Feedback Potentiometer Circuit Failure

B2333 Column Tilt Feedback Potentiometer Circuit Open

B2334 Column Tilt Feedback Potentiometer Circuit Short to Battery

B2335 Column Tilt Feedback Potentiometer Circuit Short to Ground

B2336 Mirror Switch Assembly Circuit Failure

B2337 Mirror Switch Assembly Circuit Open

B2338 Mirror Switch Assembly Circuit Short to Battery

B2339 Mirror Switch Assembly Circuit Short to Ground

B2340 Column Reach Motor Stalled

B2341 Column Tilt Motor Stalled

B2342 Seat Switch Reference Voltage Positive Common Open Circuit

B2343 Seat Switch Reference Voltage Positive Common Supply Low Voltage

B2344 Seat Switch Reference Voltage Positive Common Supply Voltage Fault

B2345 Seat Switch Reference Voltage Negative Common Open Circuit

B2346 Mirror Switch Reference Voltage Positive Common Open Circuit

B2347 Mirror Switch Reference Voltage Positive Common Supply Low Voltage

B2348 Mirror Switch Reference Voltage Positive Common Supply Voltage Fault

B2349 Mirror Switch Reference Voltage Negative Common Open Circuit

B2350 Steering Column Switch Circuit Short to Battery

B2351 Steering Column Switch Circuit Failure

B2352 Driver Memory Power Switch Indicator Circuit Short to Battery

B2353 Driver Mirror Power Driver Circuit Short Ground

B2354 Driver Mirror Horizontal / Vertical Feedback Potentiometer Circuit Open

B2355 Passenger Mirror Horizontal / Vertical Feedback Potentiometer Circuit Open

B2357 Driver Window Down Current Sense Low Circuit Failure

B2362 Remote Open/Close signal Circuit Short to Ground

B2363 Optical Sensor System Failure

B2364 Fuel Filler Door Circuit Open

B2365 B-pillar Power Sliding Door Open/Close Switch Input Ckt Short to Gnd

B2366 IP Power Sliding Door Open/Close switch Ckt Short to Gnd

B2367 Power Sliding Door Override Switch Input Ckt Short to Gnd

B2368 Steering Column Switch Circuit Out of Range

B2369 Chime OUTPUT Request Ckt Short to Ground

B2373 LED #1 Circuit Short to Battery

B2374 Power Sliding Detent (Latch) Circuit Failure

B2380 Heater Coolant Temp sensor circuit Short to GND

B2381 Heater Coolant Temp sensor circuit Open

B2384 Audio Reverse Aid Mute Input Ckt Failure

B2385 Audio Navigation Mute Input Ckt Failure

B2401 Audio Tape Deck Mechanism Fault

B2402 Audio CD/DJ Thermal Shutdown Fault

B2403 Audio CD/DJ Internal Fault

B2404 Audio Steering Wheel Switch Circuit Fault

B2405 Audio Single-Disc CD player Thermal Shutdown Fault

B2406 Audio Single-Disc CD player Internal Fault

B2416 Climate Control Recirculation Actuator Out of Limits

B2425 Remote Keyless Entry Out of Synchronization

B2426 Passenger Solar Radiation Sensor Circuit Open

B2427 Passenger Solar Radiation Sensor Circuit Short to Ground

B2428 A/C Post Heater Sensor #2 Circuit Failure

B2429 A/C Post Heater Sensor #2 Circuit Short to Ground

B2431 Transponder Programming Failed

B2432 Drivers Seat Belt Buckle Switch Circuit Open

B2433 Drivers Seat Belt Buckle Switch Circuit Short to Battery

B2434 Drivers Seat Belt Buckle Switch Circuit Short to Ground

B2435 Drivers Seat Belt Buckle Switch Resistance out of Range

B2436 Passengers Seat Belt Buckle Switch Circuit Open

B2437 Passengers Seat Belt Buckle Switch Circuit Short to Battery

B2438 Passengers Seat Belt Buckle Switch Circuit Short to Ground

B2439 Passengers Seat Belt Buckle Switch Resistance out of Range

B2440 Passenger Side, Side crash sensor mount fault

B2441 Driver Side, Side crash sensor mount fault

B2442 Intrusion Sensor Fault

B2443 Power train Performance Mode Switch Circuit failure

B2444 Driver Side Crash Sensor Internal Fault

B2445 Passenger Side Crash Sensor Internal Fault

B2446 RESCU/VEMS Input Circuit Open

B2447 RESCU/VEMS Input Circuit Short to Battery

B2448 RESCU/VEMS Input Circuit Short to Ground

B2449 Aux Heater Glow Plug Circuit Short to Ground

B2450 Aux Heater Glow Plug Circuit Open

B2451 Aux Heater Fuel Pump Circuit Short to Ground

B2452 Aux Heater Fuel Pump Circuit Open

B2453 Aux Heater Blower Fan Circuit Short to Ground

B2454 Aux Heater Blower Fan Circuit Open

B2455 Aux Heater Blower Faulted

B2456 Aux Heater Coolant Sensor Circuit Short to Ground

B2457 Aux Heater Coolant Sensor Circuit Open

B2458 Aux Heater Overheat Sensor Circuit Short to Ground

B2459 Aux Heater Overheat Sensor Circuit Open

B2460 Aux Heater Flame Sensor Circuit Short to Ground

B2461 Aux Heater Flame Sensor Circuit Open

B2462 Aux Heater Flame Out Fault

B2463 Aux Heater Overheat Fault

B2464 Aux Heater Start Time Exceeded

B2465 Aux Heater Start Counter Overrun/System Locked

B2466 Aux Heater Overheat Counter Overrun/System Locked

B2467 Aux Heater Cool down Time ExceededÂ

B2468 Aux Heater Coolant Pump Circuit Short to Ground

B2469 Aux Heater Coolant Pump Circuit Open

B2470 Interior Fan Control Circuit Short to Ground

B2471 Interior Fan Control Circuit Open

B2472 Fog Lamp Switch Failure

B2473 Passenger Door Disarm Switch Ckt Short to Ground

B2474 Passenger Door Lock Switch Circuit Shorted to Ground

B2475 Passenger Door Unlock Switch Circuit Shorted to Ground

B2476 RADIO PRESENT SWITCH Ckt Failure

B2477 Module Configuration Failure

B2478 ANTI THEFT INPUT SIGNAL SHORT TO GROUND

B2479 BRAKE PARK SWITCH CIRCUIT SHORT TO GROUND

B2480 LF CORNER LAMP OUTPUT Ckt Short to Battery

B2481 Convertible Top Up/Down switch Fault

B2482 RF CORNER LAMP OUTPUT Ckt Short to Battery

B2483 Enable Signal Open Circuit

B2484 Disable Signal Short to Ground

B2485 LF SIDE REPEATER LAMP OUTPUT Ckt Short to Battery

B2487 RF SIDE REPEATER LAMP OUTPUT Ckt Short to Battery

B2489 UNDERHOOD LAMP OUTPUT CIRCUIT Failure

B2490 UNDERHOOD LAMP OUTPUT CIRCUIT Short to Battery

B2491 RF PARK LAMP OUTPUT CIRCUIT Short to Battery

B2492 Already Programmed

B2493 LF PARK LAMP OUTPUT CIRCUIT Short to Battery

B2494 ANTI THEFT HORN OUTPUT CIRCUIT Short to Batt

B2495 ANTI THEFT HORN OUTPUT CIRCUIT Failure

B2496 ANTI THEFT HORN OUTPUT CIRCUIT Short to Gnd

B2499 COURTESY LAMP OUTPUT Failure

B2500 COURTESY LAMP OUTPUT Ckt Short to Battery

B2501 LF LAMP LOW BEAM CIRCUIT Failure

B2502 LF LAMP LOW BEAM CIRCUIT Short to Battery

B2503 RF LAMP LOW BEAM CIRCUIT Failure

B2504 RF LAMP LOW BEAM CIRCUIT Short to Battery

B2505 LF LAMP HIGH BEAM CIRCUIT Failure

B2506 LF LAMP HIGH BEAM CIRCUIT Short to Battery

B2507 RF LAMP HIGH BEAM CIRCUIT Failure

B2508 RF LAMP HIGH BEAM CIRCUIT Short to Battery

B2509 Rear Fog Lamp Switch Circuit Failure

B2510 Main Blower Motor Relay Circuit Short to Battery

B2511 Horn Output Relay Circuit Short to Battery

B2512 Front Fog Lamp Relay Ckt Short to Battery

B2513 Blower (Fan) Circuit Failure

B2514 Blower (Fan) Circuit Short to V batt

B2515 Heater Blower Relay Circuit Failure

B2516 Blower Control Circuit Failure

B2517 Emergency Power off System Faulted

B2518 Compressor Over temp Fault

B2519 High Mount Stop Lamp Circuit Failure

B2520 High Mount Stop Lamp Circuit Short to Battery

B2523 License Lamp Circuit Failure

B2524 License Lamp Circuit Short to Battery

B2525 Left Rear Backup Lamp Circuit Failure

B2526 Left Rear Backup Lamp Circuit Short to Battery

B2527 Left Rear Stop lamp Circuit Failure

B2528 Left Rear Stop lamp Circuit Short to Battery

B2529 Left Rear Turn Lamp Circuit Failure

B2530 Left Rear Turn Lamp Circuit Short to Battery

B2531 Right Rear Backup Lamp Circuit Failure

B2532 Right Rear Backup Lamp Circuit Short to Battery

B2533 Right Rear Stop lamp Circuit Failure

B2534 Right Rear Stop lamp Circuit Short to Battery

B2535 Right Rear Turn Lamp Circuit Failure

B2536 Right Rear Turn Lamp Circuit Short to Battery

B2539 Aux A/C Mode Position Reference Circuit Short to Ground

B2540 Aux A/C Mode Position Reference Circuit Short to Battery

B2543 Aux A/C Control Switch Reference Circuit Short to Ground

B2544 Aux A/C Control Switch Reference Circuit Short to Battery

B2545 System Power Relay Circuit Short to Battery

B2546 System Power Relay Circuit Failure

B2550 LAMP DOME OUTPUT Circuit Short to Ground

B2553 Disable Signal Output Circuit Short to Battery

B2554 LAMP DOME OUTPUT Circuit Failure

B2555 LAMP DOME OUTPUT Circuit Short to Battery

B2556 Enable Signal Circuit Short to Battery

B2557 Left Power Sliding Door Open/Close Output Circuit Short to Battery

B2558 Right Power Sliding Door Open/Close Output Circuit Short to Battery

B2559 Aux A/C Blower Motor Relay Circuit Short to Battery

B2560 Aux A/C Blower Motor Relay Circuit Short to Ground

B2561 Aux A/C Blower Speed 1 Circuit Failure

B2562 Aux A/C Blower Speed 1 Circuit Short to Ground

B2563 Aux A/C Blower Speed 2 Circuit Failure

B2564 Aux A/C Blower Speed 2 Circuit Short to Ground

B2565 Right Tail Lamp Circuit Failure

B2566 Right Tail Lamp Circuit Short to Ground

B2567 Reverse Mirror Output Circuit Failure

B2568 Reverse Mirror Output Circuit Short to Ground

B2569 Lift gate Disarm Switch Circuit Short to Ground

B2570 Right Lamp Outage Signal Circuit Short to Ground

B2571 Left Lamp Outage Signal Circuit Short to Ground

B2580 Aux Blower Sense Switch Circuit Failure

B2581 Passenger Seat Occupant Detection Circuit Short To Ground

B2582 Passenger Seat Occupant Detection Circuit Open

B2583 Child Seat Detection Circuit Short to Ground

B2584 Child Seat Detection Circuit Open

B2585 Anti Theft Input Signal Circuit Short To Battery

B2586 Headlamp Mode Select Circuit Failure

B2587 Passenger Seat Occupant Detection Circuit Short To Battery

B2588 Child Seat Detection Circuit Short To Battery

B2589 Unexpected Door Reversal during Close

B2590 Vehicle Park/Speed Signal Circuit Failure

B2591 Detent Signal Missing During Unlatch

B2592 PSD Not Fully Closed (Module Commanded Successfully)

B2593 Power Sliding Door Opened During Module Close Command

B2594 No Movement Detected After an Unlatch During Power Open

B2595 Anti Theft Input Signal Circuit Failure

B2596 Headlamp Aim Output Relay Circuit Short To Battery

B2597 Headlamp Aim Output Relay Circuit Failure

B2598 Headlamp Relay Circuit Failure

B2599 Tailgate Release Open Circuit

B2600 Double Locking Door Motor Frozen

B2601 No Latch Signal Sensed on Closing and Door Reversed

B2602 Missing Latch Signal during Power Sliding Door Unlatch

B2603 PSD Not Fully Closed During Self-Test

B2604 Power Sliding Door On/Off Switch Open Circuit

B2605 Disable Signal Open Circuit

B2606 A/C Temperature Sensor Out of Range

C-Codes

Generic OBD-II Chassis Codes

C0000 – Vehicle Speed Information Circuit Malfunction
C0035 – Left Front Wheel Speed Circuit Malfunction
C0040 – Right Front Wheel Speed Circuit Malfunction
C0041 – Right Front Wheel Speed Sensor Circuit Range/Performance (EBCM)
C0045 – Left Rear Wheel Speed Circuit Malfunction
C0046 – Left Rear Wheel Speed Sensor Circuit Range/Performance (EBCM)
C0050 – Right Rear Wheel Speed Circuit Malfunction
C0051 – LF Wheel Speed Sensor Circuit Range/Performance (EBCM)
C0060 – Left Front ABS Solenoid #1 Circuit Malfunction
C0065 – Left Front ABS Solenoid #2 Circuit Malfunction
C0070 – Right Front ABS Solenoid #1 Circuit Malfunction
C0075 – Right Front ABS Solenoid #2 Circuit Malfunction
C0080 – Left Rear ABS Solenoid #1 Circuit Malfunction
C0085 – Left Rear ABS Solenoid #2 Circuit Malfunction
C0090 – Right Rear ABS Solenoid #1 Circuit Malfunction
C0095 – Right Rear ABS Solenoid #2 Circuit Malfunction
C0110 – Pump Motor Circuit Malfunction
C0121 – Valve Relay Circuit Malfunction
C0128 – Low Brake Fluid Circuit Low
C0141 – Left TCS Solenoid #1 Circuit Malfunction
C0146 – Left TCS Solenoid #2 Circuit Malfunction
C0151 – Right TCS Solenoid #1 Circuit Malfunction
C0156 – Right TCS Solenoid #2 Circuit Malfunction
C0161 – ABS/TCS Brake Switch Circuit Malfunction
C0221 – Right Front Wheel Speed Sensor Circuit Open
C0222 – Right Front Wheel Speed Signal Missing
C0223 – Right Front Wheel Speed Signal Erratic
C0225 – Left Front Wheel Speed Sensor Circuit Open
C0226 – Left Front Wheel Speed Signal Missing
C0227 – Left Front Wheel Speed Signal Erratic
C0229 – Drop Out of Front Wheel Speed Signals
C0235 – Rear Wheel Speed Signal Circuit Open
C0236 – Rear Wheel Speed Signal Circuit Missing
C0237 – Rear Wheel Speed Signal Erratic
C0238 – Wheel Speed Mismatch
C0241 – EBCM Control Valve Circuit
C0245 – Wheel Speed Sensor Frequency Error
C0254 – EBCM Control Valve Circuit
C0265 – EBCM Relay Circuit
C0266 – EBCM Relay Circuit
C0267 – Pump Motor Circuit Open/Shorted
C0268 – Pump Motor Circuit Open/Shorted
C0269 – Excessive Dump/Isolation Time
C0271 – EBCM Malfunction
C0272 – EBCM Malfunction
C0273 – EBCM Malfunction
C0274 – Excessive Dump/Isolation Time
C0279 – Powertrain Configuration Not Valid
C0281 – Brake Switch Circuit
C0283 – Traction Switch Shorted to Ground
C0284 – EBCM Malfunction
C0286 – ABS Indicator Lamp Circuit Shorted to B+
C0287 – Delivered Torque Circuit
C0288 – Brake Warning Lamp Circuit Shorted to B+
C0290 – Lost Communications With PCM
C0292 – Lost Communications With PCM
C0291 – Lost Communications With BCM
C0297 – Powertrain Configuration Data Not Received
C0298 – Powertrain Indicated Traction Control Malfunction
C0300 – Rear Speed Sensor Malfunction
C0305 – Front Speed Sensor Malfunction
C0306 – Motor A or B Circuit
C0308 – Motor A/B Circuit Low
C0309 – Motor A/B Circuit High
C0310 – Motor A/B Circuit Open
C0315 – Motor Ground Circuit Open
C0321 – Transfer Case Lock Circuit
C0323 – T-Case Lock Circuit Low
C0324 – T-Case Lock Circuit High
C0327 – Encoder Circuit Malfunction
C0357 – Park Switch Circuit High
C0359 – Four Wheel Drive Low Range (4LO) Discrete Output Circuit
C0362 – 4LO Discrete Output Circuit High
C0367 – Front Axle Control Circuit High
C0374 – General System Malfunction
C0376 – Front/Rear Shaft Speed Mismatch
C0379 – Front Axle System
C0387 – Unable to Perform Shift
C0472 – Steering Handwheel Speed Sensor Signal V Low
C0473 – Steering Handwheel Speed Sensor Signal V High
C0495 – EVO Tracking Error
C0498 – Steering Assist Control Actuator Feed Circuit Low
C0499 – Steering Assist Control Solenoid Feed Circuit High
C0503 – Steering Assist Control Solenoid Return Circuit Low
C0504 – Steering Assist Control Solenoid Return Circuit High
C0550 – ECU Malfunction – internal write / checksum malfunction
C0559 – EEPROM Checksum Error
C0563 – Calibration ROM Checksum Error
C0577 – Left Front Solenoid Circuit Low
C0578 – Left Front Solenoid Circuit High
C0579 – Left Front Solenoid Circuit Open
C0582 – Right Front Solenoid Circuit Low
C0583 – Right Front Solenoid Circuit High
C0584 – Right Front Solenoid Circuit Open
C0587 – Left Rear Solenoid Circuit Low
C0588 – Left Rear Solenoid Circuit High
C0589 – Left Rear Solenoid Circuit Open
C0592 – Right Rear Solenoid Circuit Low
C0593 – Right Rear Solenoid Circuit High
C0594 – Right Rear Solenoid Circuit Open
C0611 – VIN Information Error
C0615 – Left Front Position Sensor Malfunction
C0620 – Right Front Position Sensor Malfunction
C0625 – Left Rear Position Sensor Malfunction
C0628 – Level Control Position Sensor Circuit High
C0630 – Right Rear Position Sensor Malfunction
C0635 – Left Front Normal Force Circuit Malfunction
C0638 – Left Front Normal Force Circuit High
C0640 – Right Front Normal Force Circuit Malfunction
C0643 – Right Front Normal Force Circuit High
C0655 – Level Control Compressor Relay Malfunction
C0657 – Level Control Compressor Circuit Low
C0658 – Level Control Compressor Circuit High
C0660 – Level Control Exhaust Valve Circuit Malfunction
C0662 – Level Control Exhaust Valve Circuit Low
C0663 – Level Control Exhaust Valve Circuit High
C0665 – Chassis Pitch Signal Circuit
C0690 – Damper Control Relay Circuit Malfunction
C0691 – Damper Control Relay Circuit Range
C0693 – Damper Control Relay Circuit High
C0695 – Position Sensor Overcurrent (8 volt supply)
C0696 – Position Sensor Overcurrent (5 volt supply)
C0710 – Steering Position Signal Malfunction
C0750 – Tire Pressure Monitor (TPM) system sensor not transmitting
C0755 – Tire Pressure Monitor (TPM) system sensor not transmitting
C0760 – Tire Pressure Monitor (TPM) system sensor not transmitting
C0765 – Tire Pressure Monitor (TPM) system sensor not transmitting
C0800 – Device Power #1 Circuit Malfunction
C0896 – Electronic Suspension Control (ESC) voltage is outside the normal range of 9 to 15.5 volts

U-codes

Generic OBD-II Network Codes

U0001 High Speed CAN Communication Bus

U0002 High Speed CAN Communication Bus Performance

U0003 High Speed CAN Communication Bus (+) Open

U0004 High Speed CAN Communication Bus (+) Low

U0005 High Speed CAN Communication Bus (+) High

U0006 High Speed CAN Communication Bus (-) Open

U0007 High Speed CAN Communication Bus (-) Low

U0008 High Speed CAN Communication Bus (-) High

U0009 High Speed CAN Communication Bus (-) shorted to Bus (+)

U0010 Medium Speed CAN Communication Bus

U0011 Medium Speed CAN Communication Bus Performance

U0012 Medium Speed CAN Communication Bus (+) Open

U0013 Medium Speed CAN Communication Bus (+) Low

U0014 Medium Speed CAN Communication Bus (+) High

U0015 Medium Speed CAN Communication Bus (-) Open

U0016 Medium Speed CAN Communication Bus (-) Low

U0017 Medium Speed CAN Communication Bus (-) High

U0018 Medium Speed CAN Communication Bus (-) shorted to Bus (+)

U0019 Low Speed CAN Communication Bus

U0020 Low Speed CAN Communication Bus Performance

U0021 Low Speed CAN Communication Bus (+) Open

U0022 Low Speed CAN Communication Bus (+) Low

U0023 Low Speed CAN Communication Bus (+) High

U0024 Low Speed CAN Communication Bus (-) Open

U0025 Low Speed CAN Communication Bus (-) Low

U0026 Low Speed CAN Communication Bus (-) High

U0027 Low Speed CAN Communication Bus (-) shorted to Bus (+)

U0028 Vehicle Communication Bus A

U0029 Vehicle Communication Bus A Performance

U0030 Vehicle Communication Bus A (+) Open

U0031 Vehicle Communication Bus A (+) Low

U0032 Vehicle Communication Bus A (+) High

U0033 Vehicle Communication Bus A (-) Open

U0034 Vehicle Communication Bus A (-) Low

U0035 Vehicle Communication Bus A (-) High

U0036 Vehicle Communication Bus A (-) shorted to Bus A (+)

U0037 Vehicle Communication Bus B

U0038 Vehicle Communication Bus B Performance

U0039 Vehicle Communication Bus B (+) Open

U0040 Vehicle Communication Bus B (+) Low

U0041 Vehicle Communication Bus B (+) High

U0042 Vehicle Communication Bus B (-) Open

U0043 Vehicle Communication Bus B (-) Low

U0044 Vehicle Communication Bus B (-) High

U0045 Vehicle Communication Bus B (-) shorted to Bus B (+)

U0046 Vehicle Communication Bus C

U0047 Vehicle Communication Bus C Performance

U0048 Vehicle Communication Bus C (+) Open

U0049 Vehicle Communication Bus C (+) Low

U0050 Vehicle Communication Bus C (+) High

U0051 Vehicle Communication Bus C (-) Open

U0052 Vehicle Communication Bus C (-) Low

U0053 Vehicle Communication Bus C (-) High

U0054 Vehicle Communication Bus C (-) shorted to Bus C (+)

U0055 Vehicle Communication Bus D

U0056 Vehicle Communication Bus D Performance

U0057 Vehicle Communication Bus D (+) Open

U0058 Vehicle Communication Bus D (+) Low

U0059 Vehicle Communication Bus D (+) High

U0060 Vehicle Communication Bus D (-) Open

U0061 Vehicle Communication Bus D (-) Low

U0062 Vehicle Communication Bus D (-) High

U0063 Vehicle Communication Bus D (-) shorted to Bus D (+)

U0064 Vehicle Communication Bus E

U0065 Vehicle Communication Bus E Performance

U0066 Vehicle Communication Bus E (+) Open

U0067 Vehicle Communication Bus E (+) Low

U0068 Vehicle Communication Bus E (+) High

U0069 Vehicle Communication Bus E (-) Open

U0070 Vehicle Communication Bus E (-) Low

U0071 Vehicle Communication Bus E (-) High

U0072 Vehicle Communication Bus E (-) shorted to Bus E (+)

U0073 Control Module Communication Bus Off

U0074 Reserved by Document U0075 Reserved by Document

U0076 Reserved by Document

U0077 Reserved by Document

U0078 Reserved by Document

U0079 Reserved by Document

U0080 Reserved by Document

U0081 Reserved by Document

U0082 Reserved by Document

U0083 Reserved by Document

U0084 Reserved by Document

U0085 Reserved by Document

U0086 Reserved by Document

U0087 Reserved by Document

U0088 Reserved by Document

U0089 Reserved by Document

U0090 Reserved by Document

U0091 Reserved by Document

U0092 Reserved by Document

U0093 Reserved by Document

U0094 Reserved by Document

U0095 Reserved by Document

U0096 Reserved by Document

U0097 Reserved by Document

U0098 Reserved by Document

U0099 Reserved by Document

U0100 Lost Communication With ECM/PCM “A”

U0101 Lost Communication with TCM

U0102 Lost Communication with Transfer Case Control Module

U0103 Lost Communication With Gear Shift Module

U0104 Lost Communication With Cruise Control Module

U0105 Lost Communication With Fuel Injector Control Module

U0106 Lost Communication With Glow Plug Control Module

U0107 Lost Communication With Throttle Actuator Control Module

U0108 Lost Communication With Alternative Fuel Control Module

U0109 Lost Communication With Fuel Pump Control Module

U0110 Lost Communication With Drive Motor Control Module

U0111 Lost Communication With Battery Energy Control Module “A”

U0112 Lost Communication With Battery Energy Control Module “B”

U0113 Lost Communication With Emissions Critical Control Information

U0114 Lost Communication With Four-Wheel Drive Clutch Control Module

U0115 Lost Communication With ECM/PCM “B”

U0116 Reserved by Document

U0117 Reserved by Document

U0118 Reserved by Document

U0119 Reserved by Document

U0120 Reserved by Document

U0121 Lost Communication With Anti-Lock Brake System (ABS) Control Module

U0122 Lost Communication With Vehicle Dynamics Control Module

U0123 Lost Communication With Yaw Rate Sensor Module

U0124 Lost Communication With Lateral Acceleration Sensor Module

U0125 Lost Communication With Multi-axis Acceleration Sensor Module

U0126 Lost Communication With Steering Angle Sensor Module

U0127 Lost Communication With Tire Pressure Monitor Module

U0128 Lost Communication With Park Brake Control Module

U0129 Lost Communication With Brake System Control Module

U0130 Lost Communication With Steering Effort Control Module

U0131 Lost Communication With Power Steering Control Module

U0132 Lost Communication With Ride Level Control Module

U0133 Reserved by Document

U0134 Reserved by Document

U0135 Reserved by Document

U0136 Reserved by Document

U0137 Reserved by Document

U0138 Reserved by Document

U0139 Reserved by Document

U0140 Lost Communication With Body Control Module

U0141 Lost Communication With Body Control Module “A”

U0142 Lost Communication With Body Control Module “B”

U0143 Lost Communication With Body Control Module “C”

U0144 Lost Communication With Body Control Module “D”

U0145 Lost Communication With Body Control Module “E”

U0146 Lost Communication With Gateway “A”

U0147 Lost Communication With Gateway “B”

U0148 Lost Communication With Gateway “C”

U0149 Lost Communication With Gateway “D”

U0150 Lost Communication With Gateway “E”

U0151 Lost Communication With Restraints Control Module

U0152 Lost Communication With Side Restraints Control Module

U0153 Lost Communication With Side Restraints Control Module

U0154 Lost Communication With Restraints Occupant Sensing Control Module

U0155 Lost Communication With Instrument Panel Cluster (IPC) Control Module

U0156 Lost Communication With Information Center “A”

U0157 Lost Communication With Information Center “B”

U0158 Lost Communication With Head Up Display

U0159 Lost Communication With Parking Assist Control Module

U0160 Lost Communication With Audible Alert Control Module

U0161 Lost Communication With Compass Module

U0162 Lost Communication With Navigation Display Module

U0163 Lost Communication With Navigation Control Module

U0164 Lost Communication With HVAC Control Module

U0165 Lost Communication With HVAC Control Module

U0166 Lost Communication With Auxiliary Heater Control Module

U0167 Lost Communication With Vehicle Immobilizer Control Module

U0168 Lost Communication With Vehicle Security Control Module

U0169 Lost Communication With Sunroof Control Module

U0170 Lost Communication With “Restraints System Sensor A”

U0171 Lost Communication With “Restraints System Sensor B”

U0172 Lost Communication With “Restraints System Sensor C”

U0173 Lost Communication With “Restraints System Sensor D”

U0174 Lost Communication With “Restraints System Sensor E”

U0175 Lost Communication With “Restraints System Sensor F”

U0176 Lost Communication With “Restraints System Sensor G”

U0177 Lost Communication With “Restraints System Sensor H”

U0178 Lost Communication With “Restraints System Sensor I”

U0179 Lost Communication With “Restraints System Sensor J”

U0180 Lost Communication With Automatic Lighting Control Module

U0181 Lost Communication With Headlamp Leveling Control Module

U0182 Lost Communication With Lighting Control Module

U0183 Lost Communication With Lighting Control Module

U0184 Lost Communication With Radio

U0185 Lost Communication With Antenna Control Module

U0186 Lost Communication With Audio Amplifier

U0187 Lost Communication With Digital Disc Player/Changer Module “A”

U0188 Lost Communication With Digital Disc Player/Changer Module “B”

U0189 Lost Communication With Digital Disc Player/Changer Module “C”

U0190 Lost Communication With Digital Disc Player/Changer Module “D”

U0191 Lost Communication With Television

U0192 Lost Communication With Personal Computer

U0193 Lost Communication With “Digital Audio Control Module A”

U0194 Lost Communication With “Digital Audio Control Module B”

U0195 Lost Communication With Subscription Entertainment Receiver Module

U0196 Lost Communication With Rear Seat Entertainment Control Module

U0197 Lost Communication With Telephone Control Module

U0198 Lost Communication With Telematic Control Module

U0199 Lost Communication With “Door Control Module A”

U0200 Lost Communication With “Door Control Module B”

U0201 Lost Communication With “Door Control Module C”

U0202 Lost Communication With “Door Control Module D”

U0203 Lost Communication With “Door Control Module E”

U0204 Lost Communication With “Door Control Module F”

U0205 Lost Communication With “Door Control Module G”

U0206 Lost Communication With Folding Top Control Module

U0207 Lost Communication With Movable Roof Control Module

U0208 Lost Communication With “Seat Control Module A”

U0209 Lost Communication With “Seat Control Module B”

U0210 Lost Communication With “Seat Control Module C”

U0211 Lost Communication With “Seat Control Module D”

U0212 Lost Communication With Steering Column Control Module

U0213 Lost Communication With Mirror Control Module

U0214 Lost Communication With Remote Function Actuation

U0215 Lost Communication With “Door Switch A”

U0216 Lost Communication With “Door Switch B”

U0217 Lost Communication With “Door Switch C”

U0218 Lost Communication With “Door Switch D”

U0219 Lost Communication With “Door Switch E”

U0220 Lost Communication With “Door Switch F”

U0221 Lost Communication With “Door Switch G”

U0222 Lost Communication With “Door Window Motor A”

U0223 Lost Communication With “Door Window Motor B”

U0224 Lost Communication With “Door Window Motor C”

U0225 Lost Communication With “Door Window Motor D”

U0226 Lost Communication With “Door Window Motor E”

U0227 Lost Communication With “Door Window Motor F”

U0228 Lost Communication With “Door Window Motor G”

U0229 Lost Communication With Heated Steering Wheel Module

U0230 Lost Communication With Rear Gate Module

U0231 Lost Communication With Rain Sensing Module

U0232 Lost Communication With Side Obstacle Detection Control Module

U0233 Lost Communication With Side Obstacle Detection Control Module

U0234 Lost Communication With Convenience Recall Module

U0235 Lost Communication With Cruise Control Front Distance Range Sensor

U0300 Internal Control Module Software Incompatibility

U0301 Software Incompatibility with ECM/PCM

U0302 Software Incompatibility with Transmission Control Module

U0303 Software Incompatibility with Transfer Case Control Module

U0304 Software Incompatibility with Gear Shift Control Module

U0305 Software Incompatibility with Cruise Control Module

U0306 Software Incompatibility with Fuel Injector Control Module

U0307 Software Incompatibility with Glow Plug Control Module

U0308 Software Incompatibility with Throttle Actuator Control Module

U0309 Software Incompatibility with Alternative Fuel Control Module

U0310 Software Incompatibility with Fuel Pump Control Module

U0311 Software Incompatibility with Drive Motor Control Module

U0312 Software Incompatibility with Battery Energy Control Module A

U0313 Software Incompatibility with Battery Energy Control Module B

U0314 Software Incompatibility with Four-Wheel Drive Clutch Control Module

U0315 Software Incompatibility with Anti-Lock Brake System Control Module

U0316 Software Incompatibility with Vehicle Dynamics Control Module

U0317 Software Incompatibility with Park Brake Control Module

U0318 Software Incompatibility with Brake System Control Module

U0319 Software Incompatibility with Steering Effort Control Module

U0320 Software Incompatibility with Power Steering Control Module

U0321 Software Incompatibility with Ride Level Control Module

U0322 Software Incompatibility with Body Control Module

U0323 Software Incompatibility with Instrument Panel Control Module

U0324 Software Incompatibility with HVAC Control Module

U0325 Software Incompatibility with Auxiliary Heater Control Module

U0326 Software Incompatibility with Vehicle Immobilizer Control Module

U0327 Software Incompatibility with Vehicle Security Control Module

U0328 Software Incompatibility with Steering Angle Sensor Module

U0329 Software Incompatibility with Steering Column Control Module

U0330 Software Incompatibility with Tire Pressure Monitor Module

U0331 Software Incompatibility with Body Control Module “A”

U0400 Invalid Data Received U0401 Invalid Data Received From ECM/PCM

U0402 Invalid Data Received From Transmission Control Module

U0403 Invalid Data Received From Transfer Case Control Module

U0404 Invalid Data Received From Gear Shift Control Module

U0405 Invalid Data Received From Cruise Control Module

U0406 Invalid Data Received From Fuel Injector Control Module

U0407 Invalid Data Received From Glow Plug Control Module

U0408 Invalid Data Received From Throttle Actuator Control Module

U0409 Invalid Data Received From Alternative Fuel Control Module

U0410 Invalid Data Received From Fuel Pump Control Module

U0411 Invalid Data Received From Drive Motor Control Module

U0412 Invalid Data Received From Battery Energy Control Module A

U0413 Invalid Data Received From Battery Energy Control Module B

U0414 Invalid Data Received From Four-Wheel Drive Clutch Control Module

U0415 Invalid Data Received From Anti-Lock Brake System Control Module

U0416 Invalid Data Received From Vehicle Dynamics Control Module

U0417 Invalid Data Received From Park Brake Control Module

U0418 Invalid Data Received From Brake System Control Module

U0419 Invalid Data Received From Steering Effort Control Module

U0420 Invalid Data Received From Power Steering Control Module

U0421 Invalid Data Received From Ride Level Control Module

U0422 Invalid Data Received From Body Control Module

U0423 Invalid Data Received From Instrument Panel Control Module

U0424 Invalid Data Received From HVAC Control Module

U0425 Invalid Data Received From Auxiliary Heater Control Module

U0426 Invalid Data Received From Vehicle Immobilizer Control Module

U0427 Invalid Data Received From Vehicle Security Control Module

U0428 Invalid Data Received From Steering Angle Sensor Module

U0429 Invalid Data Received From Steering Column Control Module

U0430 Invalid Data Received From Tire Pressure Monitor Module

U0431 Invalid Data Received From Body Control Module “A”